Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gwaith / Emergency First Aid at Work (Caerdydd/Cardiff)

CULT Cymru

Friday, 7 October 2016 from 09:00 to 17:00 (BST)

Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gwaith / Emergency...

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member   more info 1 Ticket 6 Oct 2016 £10.00 £0.00
GCU / URW
Tocynnau ar gyfer Gweithle sy'n Cydnabod Undebau // Tickets purchased by Union Recognised Workplaces
1 Ticket 6 Oct 2016 £20.00 £0.00
Eraill / Other 1 Ticket 6 Oct 2016 £30.00 £0.00

Share Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gwaith / Emergency First Aid at Work (Caerdydd/Cardiff)

Event Details

Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng

(Pris masnachol = £116)

(Iaith y cwrs = Saesneg)

Mae’r cwrs un-dydd yma yn cyflawni yr adolygiad o ofynion cymorth cyntaf ers Hydref 2009.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer gweithleoedd risg isel neu ar gyfer bod yn gefnogaeth i rai sydd â’r tystysgrif cymorth cyntaf yn y gweithle llawn.

Emergency First Aid at Work

(Commercial cost = £116)

(Language of the course = English) 

This one-day course meets the revised first aid requirements from October 2009.  

The course is ideal for low risk workplaces or to support those who hold the full first aid at work certificate.

 

Cynnwys y cwrs:

 • Cofnodi ac Adroddi.
 • Rheoliadau
 • Blaenoriaethau Cymorth Cyntaf.
 • Anymwybyddiaeth
 • Archwilio Clâf a Damweiniau
 • Toriadau a mân anafiadau.
 • Llosgiadau a Sgaldiadau
 • Cynnal Bywyd Sylfaenol
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf
 • Rheoli Llif Gwaed
 • Rheoli Achosion

Mae ardystio yn dibynnu ar asesiad llwyddiannus parhaol y mynychwr, does dim arholiad terfynol ffurfiol.

Bydd y sawl sy’n cwblhau y cwrs ac yn cael eu ystyried wedi cyrraedd y safon gofynnol yn cael tystysgrif sy’n ddilys am gyfnod o dair mlynedd. Mae hyn yn cynnwys tystysgrifio a llawlyfr i bob mynychwr.

Course content:

 • Recording & Reporting
 • Regulations
 • First Aid Priorities
 • Unconsciousness
 • Examining a Casualty
 • Fractures and soft tissue injuries
 • Burns and Scalds
 • Basic Life Support
 • First Aid Kits
 • Control of Bleeding
 • Managing Incidents

Certification is dependent on successful continuous assessment of the attendee, there is no formal final examination. 

Those participants who complete the course and are deemed to have reached the required standard are issued with a certificate that is valid for a period of three years. This includes certification and a manual for each attendee.


 

Do you have questions about Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gwaith / Emergency First Aid at Work (Caerdydd/Cardiff)? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield
Llantrisant Road
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Friday, 7 October 2016 from 09:00 to 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.


CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gwaith / Emergency First Aid at Work (Caerdydd/Cardiff)
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.