This event has ended

Cynhadledd ArtWorks Cymru Conference

ArtWorks Cymru

Thursday, 3 April 2014 at 09:45 - Friday, 4 April 2014 at 16:00 (BST)

Llandrindod Wells, United Kingdom

Cynhadledd ArtWorks Cymru Conference

Registration Information

Registration Type Remaining Sales End Price Fee Quantity
'Sefydliad' / 'Organisation' 7 Registrations Ended £135.00 £0.00
'Llawrydd' / 'Freelance' 28 Registrations Ended £110.00 £0.00
Organisations: Day Two only (Friday 4th April) 16 Registrations Ended £75.21 £4.79
Freelance: Day One only (Thursday 3rd April)
This ticket price includes the evening meal and drinks reception (6pm-8pm)
18 Registrations Ended £61.00 £4.01
Freelance: Day Two only (Friday 4th April) 20 Registrations Ended £61.00 £4.01
5 bwrsari / 5 bursaries
5 bwrsari **y cyntaf i'r felin gaiff falu!** 5 bursaries** first come first served!** Must attend for BOTH days! Please see conference documents link for B&Bs info - from just £35 per night.
Sold Out Ended £0.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Cynhadledd ArtWorks Cymru Conference

Event Details

                                                                  Cynhadledd ArtWorks Cymru                                              
Nod y gynhadledd hon yw lledaenu'r ymchwil a gynhaliwyd gan ArtWorks, a   dechrau ei ddefnyddio drwy agor y materion i'r sector cyfranogiad yn y   celfyddydau ehangach yng Nghymru. Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar  arferion celf cyfranogol, ei chyd-destunau, a cheisio creu cysylltiadau ar   draws y sector drwy gyfleoedd rhwydweithio.
  

  Mae cynhadledd Artworks Cymru yn agored i bob sefydliad ac unigolyn.
 
 

 Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal dros 2 ddiwrnod, a bydd yn cynnwys:

Siaradwyr blaenllaw

Cyflwyniadau prosiect 

Sesiynau grŵp

Cyfleoedd i rwydweithio

Cinio, swper a lluniaeth.

 

 

Cefndir

ArtsWorks  Cymru                                                               Cywaith Cymru: Mae Datblygu   Ymarfer mewn Lleoliadau Cyfranogi yn meithrin datblygiad proffesiynol parhaus   artistiaid sydd mewn cyfnodau gwahanol o’u gyrfa ac sy’n gweithio mewn lleoliadau cyfranogi.

Menter Arbennig gan Sefydliad Paul Hamlyn - mae’n ceisio adeiladu ar   yr arfer da i wella’r seilwaith datblygu presennol. Mae Cywaith Cymru am   feithrin a datblygu artistiaid sy’n gweithio gyda phobl Cymru ac ar eu rhan,   gan ychwanegu dyfnder ac ystyr i bob rhyngweithiad.

Am ragor o wybodaeth a chyfarwyddiadau ymarferol ynghylch y   gynhadledd, cymerwch olwg ar y dogfennau PDF y gellir eu llwytho i lawr o:

 http://head4arts.org.uk/ArtWorks.html⟨=1

http://www.wno.org.uk/artworks-cymru  

 http://artworkscymru.wordpress.com

                                                                    ArtWorks Cymru conference

The aim of the conference is to disseminate the research that   ArtWorks has created, and begin to make it tangible by opening out the issues   to the wider arts participation sector in Wales. The conference will focus on participatory art practice, the contexts in which it is undertaken, and seeks   to create links across the sector through networking opportunities.

  

Artworks Cymru conference is open to all organisations and individuals.

 

The conference will take place over 2 days and include:

Keynote speakers

Project   presentations

Breakout sessions

Networking opportunities

Lunch, dinner & refreshments.

 

 

Background

ArtWorks Cymru

ArtWorks: Developing Practice   in Participatory Settings supports the continuing professional development of   artists at different stages of their career working in participatory   settings.                                

A special initiative   from the Paul Hamlyn Foundation, it seeks to build on good practice to   enhance the existing development infrastructure. ArtWorks Cymru wants to grow   and nurture artists working with and for the people of Wales, bringing depth   and meaning to every interaction.

 For further information and practical instructions about the   conference, please see the PDF documents downloadable on:    

http://head4arts.org.uk/ArtWorks.html⟨=1

http://www.wno.org.uk/artworks-cymru

** Hotels/ B&Bs from £35 per night, please see details of special offers in the pdfs via above links**

 

Please read 'views from the sector' at

http://artworkscymru.wordpress.com/

 

Do you have questions about Cynhadledd ArtWorks Cymru Conference? Contact ArtWorks Cymru

When & WhereMetropole Hotel
Temple St
Llandrindod Wells
LD1 5DY

United Kingdom

Thursday, 3 April 2014 at 09:45 - Friday, 4 April 2014 at 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

ArtWorks Cymru

 

ArtWorks Cymru is led by Welsh National Opera with Community Music Wales, Head 4 Arts, Professor Hamish Fyfe at the University of South Wales, Jên Angharad, National Dance Company Wales, Sherman Cymru and Streetwise Opera.

 

ArtWorks: Developing Practice in Participatory Settings supports the continuing professional development of artists at different stages of their career working in participatory settings.

 

ArtWorks: Developing Practice in Participatory Settings is a Paul Hamlyn Special Initiative with funding support from the Arts and Humanities Research Council, Creativity Culture & Education (supported by Arts Council England) and the Cultural Leadership Programme.

 

 

ArweinirArtWorks Cymru gan WNO gyda Cerdd Gymunedol Cymru, Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Head 4 Arts, Sherman Cymru, Streetwise Opera, Jên Angharad, a’r Athro Hamish Fyfe ym Mhrifysgol Cymru De.

 

ArtWorks: Datblygu Arfer mewn Lleoliadau Cymryd Rhan. Menter newydd yw hon sy’n cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus artistiaid sy’n gweithio mewn lleoliadau cymryd rhan.

 

Un o Fentrau Arbennig Sefydliad Paul Hamlyn yw ‘ArtWorks: Datblygu Arfer mewn Lleoliadau Cymryd Rhan’, ac mae’n cael cymorth a chyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfddydau a’r Dyniaethau, Diwyllinat Creadigrwydd ac Addysg (a gynhelir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr) a’r Rhaglen Arweinyddiaeth Ddiwylliannol.

Am fwy o wybodaeth am Artworks, ewch i:

For more information about Artworks, please visit:

http://www.artworksphf.org.uk 

 

 

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.