" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Dragonfly Training
October 2016 / Hydref 2016
(NUT MEMBERS ONLY)

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Tuesday, 18 October 2016 at 09:00 - Friday, 21 October 2016 at 17:00 (BST)

Dragonfly Training October 2016 / Hydref 2016 (NUT...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Implementing the Donaldson Report in the Classroom (Swansea)
17 October / Hydref 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
10 Oct 2016 £55.00 £0.00
Implementing the Donaldson Report in the Classroom (Cardiff)
18 October / Hydref 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
10 Oct 2016 £70.00 £0.00
NQTs: The Ultimate Survival Kit
19 October / Hydref 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
10 Oct 2016 £70.00 £0.00
Behaviour Management Masterclass
21 October / Hydref 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
10 Oct 2016 £70.00 £0.00
Senior Leadership in a 21st Century School 31 Oct 2016 £70.00 £0.00
Removing Low-Level Disruption to Improve Learning 31 Oct 2016 £70.00 £0.00
Coaching and Mentoring Masterclass for Aspiring Leaders 1 Nov 2016 £70.00 £0.00
An Evidence-Based Approach to Raising Boys' Achievement 1 Nov 2016 £70.00 £0.00
A Practical Guide to Effective Differentiated Learning 2 Nov 2016 £70.00 £0.00
A Realist's Guide to Stretching and Challenging Your Most Able Students 2 Nov 2016 £70.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Dragonfly Training October 2016 / Hydref 2016 (NUT MEMBERS ONLY)

Event Details

NUT Cymru and Dragonfly Training have teamed up to offer teachers in Wales essential training to support their professional development.

Mae NUT Cymru a Dragonfly Training yn cydweithio i gynnig hyfforddiant hanfodol i athrawon yng Nghymru i'w cefnogi gyda'u datblygiad proffesiynol.

The full cost of these courses to individuals is normally £234 (including VAT) in Cardiff and £180 (including VAT) in Swansea. 

NUT members can have these courses for £70 for courses delivered in Cardiff and £55 for courses delivered in Swansea.

NUT members who work on a supply teacher basis can get a further discount by entering the promotional code 'supply-nut'.


Cost lawn y cyrsiau hyn i unigolion fel arfer yw £234 (yn cynnwys TAW) yng Nghaerdydd a £180 (yn cynnwys TAW) yn Abertawe.

Gall aelodau'r NUT gael y cyrsiau hyn am £70 am gyrsiau a ddarperir yng Nghaerdydd a £55 am gyrsiau a ddarperir yn Abertawe.

Gall aelodau NUT sy'n gwneud gwaith cyflenwi gael fwy o ostyngiad drwy ddefnyddio'r côd hyrwyddo 'supply-nut'.

October’s courses below.  Click on the 'course info' links for further details on each course before booking.

Cyrsiau mis Hydref isod. Cliciwch ar y dolenni 'gwybodaeth cwrs' am ragor o fanylion ar y cyrsiau cyn archebu.

Implementing the Donaldson Report in the Classroom – 17 October 2016 (Swansea) & 18 October 2016 (Cardiff)

Course info.

Gweithredu'r Adroddiad Donaldson yn yr Ystafell Ddosbarth - 17 Hydref 2016 (Abertawe) a 18 Hydref 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

NQTs: The Ultimate Survival Kit – 19 October 2016 (Cardiff)

Course info.

Athro / Athrawes Newydd Gymhwyso: Y Pecyn Goroesi - 19 Hydref 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Behaviour Management Masterclass – 21 October 2016 (Cardiff)

Course info.

Dosbarth Meistr Rheoli Ymddygiad - 21 Hydref 2016 (Caerdydd) 

Gwybodaeth cwrs.

Senior Leadership in a 21st Century School - 07 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Uwch Arweinyddiaeth mewn Ysgol yr 21ain Ganrif - 07 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Removing Low-Level Disruption to Improve Learning - 08 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Cael Gwared o Aflonyddwch Lefel Isel i wella dysgu - 08 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Coaching and Mentoring Masterclass for Aspiring Leaders - 08 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Dosbarth Meistr Annog a Mentora ar gyfer Arweinwyr Uchelgeisiol - 08 Tachwedd 2016

Gwybodaeth cwrs.  (Caerdydd) 

An Evidence-Based Approach to Raising Boys' Achievement - 09 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Dull yn Seiliedig ar Dystiolaeth i Godi Cyrhaeddiad Bechgyn - 09 Tachwedd 2016

Gwybodaeth cwrs.   (Caerdydd)

A Practical Guide to Effective Differentiated Learning - 10 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Canllaw Ymarferol i Ddysgu Gwahaniaethol Effeithiol - 10 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

A Realist's Guide to Stretching and Challenging Your Most Able Students - 11 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Canllawiau Realistig i Ymestyn a Herio Eich Myfyrwyr Mwyaf Galluog - 11 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Other Dragonfly training courses will appear above as they're entered on the system so please check back.

Bydd cyrsiau eraill Dragonfly i'w gweld uchod pan fyddan nhw'n cael eu mewnbynu ar y system felly dewch nôl aton ni'n fuan.

Do you have questions about Dragonfly Training October 2016 / Hydref 2016 (NUT MEMBERS ONLY)? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff and Swansea


United Kingdom

Tuesday, 18 October 2016 at 09:00 - Friday, 21 October 2016 at 17:00 (BST)


  Add to my calendar
Dragonfly Training
October 2016 / Hydref 2016
(NUT MEMBERS ONLY)
Course Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.