" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Peace in Action School Conference / Cynhadledd Ysgolion Heddwch ar Waith

WCIA

Friday, 21 October 2016 from 09:30 to 15:30 (BST)

Peace in Action School Conference / Cynhadledd...

Ticket Information

Type End Quantity
1 ticket per school (1 teacher and up to 4 students) 20 Oct 2016 Free  

Share Peace in Action School Conference / Cynhadledd Ysgolion Heddwch ar Waith

Event Details

(For English scroll down)

Cymru dros Heddwch a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno eu Cynhadledd Ysgolion blynyddol: ‘Heddwch ar Waith’

21 Hydref 2016   9.30 - 3.30 pm

Lleoliad - Caernarfon, Y Galeri

 Dyma gyfle gwych i ddysgwr ddatblygu sgiliau trawsgwricwlaidd, yn cynnwys y rhai hynny sy’n hanfodol ar gyfer llythrennedd, hanes a Bagloriaeth Cymru. Yn ystod y diwrnod bydd dysgwr yn ymgysylltu’n feirniadol a chreadigol gyda threftadaeth heddwch Cymru, gan greu storïau digidol a gwaith celf a fydd yna’n cael ei rannu’n gyhoeddus ledled Cymru a thu hwnt fel rhan o brosiect Cymru dros Heddwch.

 Amcanion dysgu

 Bydd myfyrwyr yn datblygu:

  •  sgiliau llafar a threftadaeth ddigidol (yn cynnwys ymchwilio, cynnal cyfweliad, adolygu ffynonellau, creu fideos, blogiau a storïau ar-lein eraill):
  • celf ac ysgrifennu creadigol
  • meddwl yn feirniadol a sgiliau trafod

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, e-bostiwch janeharries@wcia.org.uk    

 


 

Wales for Peace and the National Assembly for Wales bring you their annual Schools' Conference: 'Peace in Action'

21 October 9.30 - 3.30 pm

Location: Caernarfon, Galeri

This is a fantastic opportunity for learners to develop cross-curricular skills, including those essential for literacy, history and the Welsh Bacc. During the day learners will engage critically and creatively with Wales' peace heritage, creating digital stories and art work which will then be shared publicly across Wales and beyond as part of the Wales for Peace project.

Learning objectives

Students will develop:

•oral and digital heritage skills (including researching, interviewing, reviewing sources, creating videos, blogs and other online stories):

•art and creative writing

•critical thinking and discussion skills

If you have any questions, please email  janeharries@wcia.org.uk

Do you have questions about Peace in Action School Conference / Cynhadledd Ysgolion Heddwch ar Waith? Contact WCIA

Save This Event

Event Saved

When & Where


Y Galeri
Caernarfon
LL55 1SQ
United Kingdom

Friday, 21 October 2016 from 09:30 to 15:30 (BST)


  Add to my calendar
Peace in Action School Conference / Cynhadledd Ysgolion Heddwch ar Waith
Conference Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.