This event has ended

Renaming of the Cardiff University Humanities Building

Cardiff University

Thursday, 29 November 2012 from 17:00 to 19:30 (GMT)

Cardiff, United Kingdom

Renaming of the Cardiff University Humanities Building

Ticket Information

Type Remaining End     Quantity
John Percival Building - Key note public lecture: Heroes and Villians: the Romans in Wales   more info 199 Tickets Ended Free  
John Percival Building - Plaque Unveiling [Invite only event]: Humanities exhibition & drinks reception   more info 81 Tickets Ended Free  

Event Details

Renaming of the Cardiff University Humanities Building

Thursday 29th November 2012

 

Cardiff University is honoured to announce the renaming of the Humanities Building to the ‘John Percival Building’ on Thursday 29th November 2012.

 

The renaming ceremony is in honour of John Percival OBE, former Professor of Ancient History, Head of the School of History and Archaeology and Pro Vice-Chancellor.  The ceremony will consist of a Humanities exhibition [invite only due to space limitations] and key note public lecture from Dr Peter Guest, Cardiff School of History, Archaeology and Religion as follows:

 

Plaque unveiling: Humanities exhibition & drinks reception

Venue: Humanities Building Cafeteria, Colum Drive, Cardiff University (CF10 3EU)

Time:   17:00     Humanities exhibition and drinks reception

17.30     Official renaming ceremony of the Humanities building

17:45     Buffet

18.15     Finish

 

Key note lecture: Heroes and Villains: the Romans in Wales

Venue: Julian Hodge Building, Main Lecture Theatre, Colum Drive, Cardiff University (CF10 3EU)

Time:     18:15 for 18:30 start

              18.30    Welcome from Professor Terry Threadgold, Pro Vice-Chancellor

                                      18.40    Dr Peter Guest, Senior Lecturer in Roman Archaeology key note lecture

              19.10    Q&A

              19.30    Finish

 

Please indicate if you wish to attend the plaque unveiling and / or the lecture.   Entrance will be by ticket/s only.  The RSVP date for this event is 8th November 2012.

Please contact Jill Wilmott-Doran regarding any special or dietary requirements on 02920 870298 or Wilmott-DoranJ@cardiff.ac.uk. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ailenwi Adeilad y Dyniaethau, Prifysgol Caerdydd

Dydd Iau 29 Tachwedd 2012

 

Mae’n anrhydedd gan Brifysgol Caerdydd gyhoeddi ailenwi Adeilad y Dyniaethau yn ‘Adeilad John Percival’ ddydd Iau 29 Tachwedd 2012.

 

Mae’r seremoni ailenwi er anrhydedd John Percival OBE, cyn Athro Hanes yr Hen Fyd, Pennaeth yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg a Dirprwy Is-ganghellor. Bydd y seremoni yn cynnwys arddangosfa yn y Dyniaethau a darlith gyweirnod gan Dr Peter Guest, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd a bydd fel a ganlyn:

 

 

Dadorchuddio plac: Arddangosfa a derbyniad Adran y Dyniaethau

Lleoliad: Ffreutur Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd  (CF10 3EU)

Amser: 17:00     Arddangosfa a derbyniad Adran y Dyniaethau

17.30     Seremoni ailenwi swyddogol Adeilad y Dyniaethau ynghyd

17:45     Bwffe

18.15     Gorffen

 

Darlith gyweirnod: Heroes and Villains: the Romans in Wales

Lleoliad: Adeilad Julian Hodge, Prif Ddarlithfa, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd  (CF10 3EU)

Amser: 18:15 i ddechrau am 18:30

            18.30    Croeso gan yr Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-ganghellor

                                    18.40    Dr Peter Guest, darlith gyweirnod gan yr Uwch Ddarlithydd mewn Archaeoleg Rufeinig

            19.10    Holi ac ateb

            19.30    Gorffen

 

Rhowch wybod p’un a ydych am ddod i seremoni ddadorchuddio’r plac a / neu’r ddarlith. Ni fyddwch yn gallu cael mynediad heb docyn/tocynnau. Y dyddiad i ymateb ar gyfer y digwyddiad hwn yw 8 Tachwedd 2012.

Cysylltwch â Jill Wilmott-Doran ynglŷn ag unrhyw ofynion arbennig neu ofynion deietegol ar 02920 870298 neu Wilmott-DoranJ@caerdydd.ac.uk.

Do you have questions about Renaming of the Cardiff University Humanities Building? Contact Cardiff University

When & WhereHumanities Building
Colum Drive
Cardiff
CF10 3EU

United Kingdom

Thursday, 29 November 2012 from 17:00 to 19:30 (GMT)


  Add to my calendar

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.