" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Science Strategy Launch

Thursday, 15 March 2012 from 17:45 to 20:00 (GMT)

Science Strategy Launch

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Science Strategy Launch Guest 11 Tickets Ended Free  

Share Science Strategy Launch

Event Details

Public Lecture: Thursday 15 March 2012

Science for Wales: A strategic agenda for science in Wales

A key note address by Professor John Harries, Chief Scientific Adviser for Wales

Julian Hodge Building, Colum Drive, Cardiff University

6.30pm (with a drinks reception from 5.45pm)


Cardiff University is pleased to host a key note address by the Chief Scientific Adviser for Wales, Professor John Harries.

Speaking for the first time in detail about the new strategic framework – ‘Science for Wales’, Professor Harries will discuss how we as a nation can bring to Wales the full benefits of a strong science base.

Professor Harries was appointed to provide the Welsh Government with scientific leadership and advice at the highest level. He will reveal how this strategic agenda can steer Welsh science and engineering into the future. The lecture will be an opportunity to hear how business and industry; researchers and educators at all levels; government and the wider public sector - all those engaged with science in its widest sense, can work together to deliver the vision of a strong and sustainable science base.

The key note address will be followed by a question & answer session.

Entrance will be by ticket only.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darlith Gyhoeddus: Dydd Iau 15 Mawrth 2012

Gwyddoniaeth i Gymru: Agenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth yng Nghymru

Prif anerchiad gan yr Athro John Harries, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Adeilad Julian Hodge, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

6.30pm (gyda derbyniad diodydd o 5.45pm ymlaen)

 

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch o gynnal anerchiad blaenllaw gan Brif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro John Harries.

Bydd yr Athro Harries, gan siarad yn fanwl am y tro cyntaf am y fframwaith strategol newydd – ‘Gwyddoniaeth i Gymru’, yn trafod sut y gallwn ni fel cenedl ddod â holl fanteision sylfaen wyddonol gadarn i Gymru.

Penodwyd yr Athro Harries i roi arweiniad a chyngor gwyddonol ar y lefel uchaf i Lywodraeth Cymru. Bydd yn datgelu sut gall yr agenda strategol hon lywio gwyddoniaeth a pheirianneg yng Nghymru i’r dyfodol. Bydd y ddarlith yn gyfle i glywed sut gall busnes a diwydiant, ymchwilwyr ac addysgwyr ar bob lefel, y llywodraeth a’r sector cyhoeddus ehangach – pawb sy’n ymwneud â gwyddoniaeth yn ei hystyr ehangach – weithio ynghyd i gyflawni’r weledigaeth, sef sylfaen wyddonol gadarn a chynaliadwy.

Bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn y prif anerchiad. Bydd mynediad trwy docyn yn unig.

Do you have questions about Science Strategy Launch? Contact the organiser

When & Where

Julian Hodge Building
Colum Drive
CF10 3EU Cardiff
United Kingdom

Thursday, 15 March 2012 from 17:45 to 20:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.