&sig=ADR2i78CkpT57HLTXLIG7jvhW863Mckrlw') #EEEEEE; padding-left: 5px; padding-right: 5px; background-size: 100% 100%; padding-top: 3%; padding-bottom: 5% } div.panel_628 div { background: transparent; border: 0; } div.panel_628 td, div.panel_628 table { background: transparent; border: 0; } div.panel_628 tr { background: transparent; } body { background: url('https://s.evbuc.com/https_proxy?url=http%3A%2F%2Fjapan2015.scout.se%2Fwp-content%2Fthemes%2Fscouterna%2Fimages%2Fbg-body.jpg&sig=ADR2i786vJyXqzcU1u9z-f_w2Ss2S_09Aw'); } div#social_module { padding: 6px 11px 7px 14px; } tr.ticket_table_head td:nth-child(2), tr.ticket_table_head td:nth-child(3) { display: none; } tr.ticket_row td:nth-child(2), tr.ticket_row td:nth-child(3) { display: none; }

Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen 2015

Onsdag, juli 15, 2015 at 08:00 - Tisdag, augusti 11, 2015 at 11:00 (CEST)

Yamaguchi, Japan

Registreringsinformation

Typ Sista beställningsdatum Antal
Deltagare (14-17 år) jul 1, 2015 Gratis  
IST (18 år och äldre) jul 1, 2015 Gratis  

Vem ska delta?

Loading your connections...

Dela Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Eventdetaljer

Välkommen till definitivanmälan till Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan sommaren 2015. Mer information om arrangemanget finns på http://japan2015.scout.se

Anmäl dig senast 7 januari 2014 och få 1000 kronor rabatt!

Vad händer när jag anmält mig?

När anmälan är ifylld och inskickad kommer du att få tre fakturor skickade till dig per post, en för varje delbetalning. Fakturorna kan dröja några veckor. Du måste också skriva ut en anmälningsbekräftelse som du, och om du vid anmälan är under 18 år även din målsman, ska skriva under och skicka in till Scouternas kansli. Detta är för att det är ett stort åtagande att delta i ett arrangemang av Jamboreens storlek och vi vill vara säkra på att du är med på vad det innebär. Länk till den skriftliga bekräftelsen finns i e-postmeddelandet som skickas till dig automatiskt när du anmäler dig.

Anmälningsregler

När du anmäler dig till Scouternas arrangemang åtar du dig också att följa den "code of conduct" som gäller för resan och lägret. Det är enkla regler baserade på scoutlagen om hur man uppträder mot varandra. Du åtar dig också att följa den "code of conduct” som den japanska scoutorganisationen beslutar om för dem som är på Världsscoutjamboreen.

Anmälningar till Scouternas arrangemang är bindande. Den som anmält sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela den avgift som gäller för arrangemanget, med följande undantag:

1. Den som avanmäler sig innan anmälningstiden har gått ut (i detta fall senast 30 september 2014) stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. Om betalning redan gjorts återbetalas denna minus ett administrativt avdrag om 500 kronor samt depositionsavgiften till Jamboreen på 1600 kronor.

2. Den som anmält sig men inte blivit antagen, får hela det inbetalda beloppet återbetalat.

3. Den som avanmäler sig och samtidigt anmäler en fullvärdig ersättare, får inbetalt belopp med avdrag av en ombokningsavgift återbetalat. Ombokningsavgiften är 500 kr plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget, till exempel kostnad för att ändra namn på biljetter. Ersättaren måste uppfylla de krav som gäller för att få delta i arrangemanget.

4. Den som avanmäler sig på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrka detta med läkarintyg, får om Scouternas arrangemangsgrupp godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av avgiften för arrangemanget.

5. Den som avanmäler sig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om Scouternas arrangemangsgrupp godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av hela avgiften för arrangemanget.

6. Den som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig kan skriftligen ansöka till Scouternas arrangemangsgrupp om att få delar av inbetalt belopp återbetalat.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än om- respektive avbokningsavgiften sker ingen återbetalning, och den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp upp till om- respektive avbokningsavgiften.

Har du frågor angående Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015? Kontakta Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen 2015

Tid & Plats


Japan

Yamaguchi, Yamaguchi Prefecture
Japan

Onsdag, juli 15, 2015 at 08:00 - Tisdag, augusti 11, 2015 at 11:00 (CEST)


  Lägg till i min kalender

Arrangör

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen 2015 samlar alla svenska scouter till Jamboreen. Alla svenska scouter som vill åka på Världsscoutjamboreen måste anmäla sig till Svenska Kontingenten.

  Kontakta Arrangören

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.