" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Swansea University Postgraduate Open Day

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Wednesday, 12 November 2014 from 13:00 to 17:00 (GMT)

Swansea University Postgraduate Open Day

Registration Information

Type End Quantity
Open Day Attendee Ended Free  

Share Swansea University Postgraduate Open Day

Event Details

Please complete a separate registration form for everyone who is attending the Open Day and considering postgraduate study at Swansea University. You do not need to register for friends and family who will be accompanying you.


There is a separate event for those interested in Graduate Entry Medicine and this course will not be represented at the Postgraduate Open Day. Visit our Graduate Entry Medicine webpage for more information.

 

Swansea University's Postgraduate Open Day offers you the opportunity to: 

 • Find out what postgraduate study can do for you and your career
 • Take a guided tour of our fantastic seafront campus and postgraduate facilities
 • Find out more about postgraduate funding and our University scholarships
   
 • Meet course representatives, collect course information and speak to admissions tutors about research options
 • Chat to representatives from Postgraduate Admissions, International Office, Careers and Employability Service, Money Advice and Support Office, Student Accommodation Services, and GO Wales.

 

The event runs from 13:00 - 17:00, but you can register at any time before 15:30 and attend the parts of the day that are most relevant to you.


If you have any queries please contact the Postgraduate Recruitment Office via sro@swansea.ac.uk


___________________________________________________________________________________

 

Mae angen i bawb sy’n dod i un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Abertawe, ac sy’n ystyried astudiaethau ôl-raddedig, lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Nid oes angen i ffrindiau a pherthnasau sy’n dod gyda chi gofrestru.

Mae yna ddigwyddiad ar wahân i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y cwrs Meddygaeth Mynediad i Raddedigion ac felly ni fydd cynrychiolaeth o’r cwrs hwn yn y Diwrnod Agored Ôl-raddedig. Ewch i’n tudalen we Meddygaeth Mynediad i Raddedigion am ragor o wybodaeth.

Mae Diwrnod Agored Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfle i chi:

 • Weld sut gall astudiaeth ôl-raddedig eich helpu chi a’ch gyrfa
 • Cael taith wedi’i thywys o gwmpas ein campws ar lan y môr a’n cyfleusterau ôl-raddedig gwych
 • Dysgu mwy am gyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig ac ysgoloriaethau’r brifysgol
 • Cwrdd â chynrychiolwyr o’r cwrs, cael rhagor o wybodaeth am y cwrs a thrafod dewisiadau ymchwil gyda’n tiwtoriaid mynediad
 • Siarad â chynrychiolwyr o’r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig, y Swyddfa Ryngwladol, y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, y Swyddfa Cyngor a Chefnogaeth Ariannol, Gwasanaethau Llety Myfyrwyr a Go Wales.


Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 1:00pm a 5:00pm, ond gallwch gofrestru ar unrhyw adeg cyn 3:30pm a dod i’r rhannau o’r diwrnod sydd fwyaf perthnasol i chi.

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@swansea.ac.uk

Do you have questions about Swansea University Postgraduate Open Day? Contact Swansea University - Prifysgol Abertawe

When & Where


Swansea University
Singleton Park
SA2 8PP Swansea
United Kingdom

Wednesday, 12 November 2014 from 13:00 to 17:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. The University community thrives on exploration and discovery, and offers the right balance of excellent teaching and research, matched by an enviable quality of life.

Overlooking Swansea Bay on the edge of the breathtaking Gower Peninsula, the University's location is captivating. Swansea's multicultural campus community provides a global perspective and opportunities to gain skills that last a lifetime.

---

 

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Mae lleoliad y Brifysgol yn hudolus, a hithau wedi'i lleoli ar dir parc sy'n edrych dros Fae Abertawe ar ymylon penrhyn syfrdanol Gwyr. Mae campws cymunedol amlddiwylliannol Abertawe yn cynnig persbectif byd-eang a chyfle i ennill sgiliau sy'n para oes.

  Contact the Organiser
Swansea University Postgraduate Open Day
Swansea, United Kingdom Events Other Other

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.