" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Teffradot - Free // Am Ddim

Soundlands

Sunday, 19 July 2015 at 09:00 - Friday, 30 September 2016 at 12:00 (BST)

Ticket Information

Type End Quantity
Free - no need for ticket! Ended Free  

Share Teffradot - Free // Am Ddim

Event Details

Apple - https://itunes.apple.com/gb/app/interzone-theatre/id549795702?mt=8
Android - https://play.google.com/store/apps/details

Teffradot is a new opera telling a timeless myth set in Snowdonia. The opera is set in motion as you walk through the beautiful glacial valley of Cwm Idwal, at any time of your choosing, using just your smartphone or mp3 player and closed cup headphones.

Eight characters emerge from the landscape singing stories of other-worldly shape-shifters and immortals - the eternal and ephemeral 
beings of the Cwm. Carnivorous flowers channel the prophecy from the moraines. A golden-eyed raven lingers on the lake shore. The mountain cuts its iconic ridge against the Welsh sky as, below, a young girl strokes a pine martin. She is the Teffradot - awaiting 
her next victim. Prince Idwal must search out this queen of deception.

Ancient and contemporary instruments are joined by eight voices as Horrox dramatically transforms traditional Welsh melodies, echoing the weather-scarred and shattered rock face of the mountain.


Rebecca Horrox is a UK based visual artist, composer, and performer, realising her compositions through visual performance, music and sound. She tours extensively as a member of Wet Sounds, with international presentations including the Barbican Centre, Tate Britain and Mackay Festival of the Arts.

What to expect
Teffradot Opera Walk takes you on a circular walk route around Lake Idwal.
You listen to a pre-recorded MP3 sound file played on a smartphone or similar device though closed cup headphones.
Follow the Guide as you listen to the opera and experience the landscape at specific locations on the walk

Important: Before you set out
Download and read the the Teffradot Guide for important information on how to prepare for and experience the Teffradot Opera Walk.

The walk starts and finishes at Ogwen Visitor Centre, Snowdonia National Park. Please arrive suitably clothed, with your prepared smartphone, a pair of closed-cup headphones and the Teffradot Guide.

Soundlands Commissions
Rebecca Horrox was chosen from over one hundred international artists who submitted proposals to Soundlands sound art commissions for Bangor and Cwm Idwal. Selectors: Ceri Hand, Annea Lockwood, Janek Schaefer, J Milo Taylor, Yann Seznec, Guto Roberts.

_____

Opera newydd sy’n adrodd chwedl oesol yn Eryri ydy Teffradot. Fe fydd yr opera’n eich hebrwng, unrhyw bryd y mynnwch, wrth i chi gerdded drwy Gwm Idwal a’i dirwedd rewlifol; dim ond eich ffôn clyfar neu chwaraewr mp3 a chlustffonau cwpan caeedig fydd eu hangen arnoch.

Fe ddaw cymeriadau o’r cwm i adrodd hanesion yr arall fyd a chreaduriaid hyd a lledrith – creaduriaid tragwyddol a darfodedig y Cwm. Fe fydd blodau cigysol yn eich rhybuddio am y cawr cwsg darogan sydd dan y ddaear. Mae cigfran eurlygaid yn sefyllian ar lan y llun. Hollta’r mynydd cribog yr wybren tra, yn ei gysgod, mae merch ifanc yn mwytho bele’r coed. Teffradot ydy’r ferch; gwae’r nesaf a gyfarfo â hi. Fe fydd rhaid i Idwal Dywysog herio hon, dywysoges twyll.

Mae seiniau offerynnau hynafol a chyfoes yn canu gydag wyth llais wrth i Horrox drawsnewid alawon Cymreig ac atsain wyneb creigiog a threuliedig y mynydd.

Mae Rebecca Horrox yn artist gweledol, cyfansoddwraig a pherfformwraig sy’n gweithio ym Mhrydain. Mae hi’n arddangos ei chyfansoddiadau drwy berfformio gweledol, cerddoriaeth a sain. Mae Horrox yn teithio llawer fel aelod o Wet Sounds, er mwyn gwneud cyflwyniadau rhyngwladol mewn llefydd yn cynnwys Barbican Centre, Tate Britain a Mackay Festival of the Arts.

Beth fydd yn digwydd
Fe fydd Taith Opera Teffradot yn mynd â chi am dro o gwmpas Llyn Idwal.
Fe fyddwch chi’n gwrando ar ffeil sain MP3 ar ffôn clyfar neu ddyfais debyg drwy benffonau cwpan caeedig (â chi yn unig yn clywed y sain).
Dilynwch y Canllaw wrth i chi wrando ar yr opera ac edmygu’r dirwedd mewn mannau penodol o’r daith.

Pwysig: Cyn dechrau
Darllenwch Ganllaw Teffradot er mwyn gwybod sut y gallwch baratoi ar gyfer, a mwynhau, Taith Opera Teffradot.

Mae’r daith yn dechrau ac yn dod i ben yng Nghanolfan Ymwelwyr Ogwen, Parc Cenedlaethol Eryri. Dewch mewn dillad addas, gyda’ch ffôn clyfar yn barod, penffonau cwpan caeedig a Chanllaw Teffradot.

Comisiynau Soundlands Dewiswyd Rebecca Horrox o dros gant o artistiaid o ledled y byd a oedd wedi anfon cais at gomisiynau celf sain Soundlands ym Mangor a Chwm Idwal. Beirniaid: Ceri Hand, Annea Lockwood, Janek Schaefer, J Milo Taylor, Yann Seznec, Guto Roberts.

___

Libretto, cyfarwyddyd a sain gan Rebecca Horrox
Gwaith celf gan Conny Prantera a La Horrox

Cast
Angharad Davies – Ceffyl Dŵr
Ceri Rhys Matthews – Draig Arian, Y
Llais (Cymraeg)
Ebe Oke – Y Llais (Seasneg)
Julie Murphy – Chwys yr Haul a Thafod y Gors
Meilir Jones – Craig
Sianed Jones – Teffradot
Steffan Rhys Hughes – Tywysog
Tor Marrock – Pen Bele, Duw Marwolaeth

Cerddorion // Musicians 
Alon Malka – Harmonium a’r piano.
Ceri Rhys Matthews – Chwythbren, pibgorn, y pibgod, sruti a gitâr acwstig.
Gwen Màiri – Y delyn.
Michael York – Border pipes, pibau bychain a duduk.
Sianed Jones - Violin

Diolch i // Thanks to
Rhidian Griffiths
Nin & Simeon
Richmond Film Service
Fossil Studios London
Mwnci Studios Gorllewin Cymru
John Mason
Naomi Jones, Parc Genedlaethol Eryri
Recordiau Sain
Guto Roberts

Do you have questions about Teffradot - Free // Am Ddim? Contact Soundlands

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ogwen Visitor Centre
Cwm Idwal
Snowdonia

United Kingdom

Sunday, 19 July 2015 at 09:00 - Friday, 30 September 2016 at 12:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Teffradot - Free // Am Ddim
Tour Music

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.