" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Volunteering and Global Citizenship for Health / Gwirfaddoli a Dinasyddiaeth Byd Eang ar gyfer Iechyd

Hub Cymru Africa

Friday, 14 October 2016 from 09:30 to 15:00 (BST)

Volunteering and Global Citizenship for Health /...

Ticket Information

Type End Quantity
Event Admission 13 Oct 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Volunteering and Global Citizenship for Health / Gwirfaddoli a Dinasyddiaeth Byd Eang ar gyfer Iechyd

Event Details

Shared Learning Event

This South West Wales event is hosted by the Wales for Africa Health Links Network and Hub Cymru Africa. The  event will be an opportunity for Wales-Africa health links to share their experiences and let others know what they are doing. There will also be presentations from the Chief Medical Officer and Global Health Exchange. Hub Cymru Africa will also provide training on the support and grant funding they can offer for Wales - Africa health activities.

Anyone who is involved or interested in international health work (particularly in Africa) is welcome to attend. NHS workers and medical students are especially encouraged to attend.

This event is free of charge.

Agenda:

09:30 Registration, coffee

10:00 Introduction from Teresa Owen, Director of Public Health, Hywel Dda University Health Board

10:15 Review of existing health links and sharing learning about the links:

 • Care for Uganda  - Gordon Lewis
 • Hywel Dda - Buddug Nelson
 • Swansea Gambia Link - Oliver Orange
 • Gambia Swansea Vision 2020 - Stella Elliot
 • Interburns - Richard Bendell
 • Umoyo.org  - Mac Walapu
 • Engineers for Overseas Development  - Julie Jenkins

11:30 Dr Tony Jewell (Former Chief Medical Officer of Wales) and Dr Frank Atherton (Chief Medical Officer of Wales)

12:00 Lunch (provided)

13:00 African Health Placements  - Dr Robin While, Special Project Lead (GP), Global Health Exchange, Health Education England

13:30 Fundraising training - Hub Cymru Africa

14:30 Networking

15:00 End of event

_________________________________________________________

Digwyddiad Rhannu Dysgu

Mae'r digwyddiad yma yn De-orllewin Cymru yn cael ei gynnal gan y Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru dros Affrica a Hub Cymru Africa. Bydd y digwyddiad yn gyfle i cysylltiadau iechyd Cymru - Affrica i rannu eu profiadau a rhoi gwybod i eraill yr hyn y maent yn ei wneud. Bydd yna hefyd gyflwyniadau gan y Prif Swyddog Meddygol a Gyfnewidfa Iechyd Byd-eang . Bydd Hub Cymru Africa hefyd yn darparu hyfforddiant ar y cymorth a'r cyllid y gallant ei gynnig i gweithgareddau iechyd Cymru-Affrica .

Mae croeso i unrhyw un fod yn bresennol sydd â rhan neu sydd â diddordeb mewn gwaith iechyd rhyngwladol (yn enwedig yn Affrica). Mae gweithwyr y GIG a myfyrwyr meddygol yn cael eu hannog yn arbennig i fod yn bresennol .

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim.

Agenda

09:30 Cofrestru, coffi

10:00 Cyflwyniad gan Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

10:15 Adolygiad o cysylltiadau iechyd a rhannu dysgu am y cysylltiadau:

 • Care for Uganda  - Gordon Lewis
 • Hywel Dda - Buddug Nelson
 • Swansea Gambia Link - Oliver Orange
 • Gambia Swansea Vision 2020 - Stella Elliot
 • Interburns - Richard Bendell
 • Umoyo.org  - Mac Walapu
 • Engineers for Overseas Development  - Julie Jenkins

11:30 Dr Tony Jewell (Cyn Prif Swyddog Iechyd Cymru) a Dr Frank Atherton (Prif Swyddog Iechyd Cymru)

12:00 Cinio (wedi ei ddarparu)

13:00 Lleoliadau Iechyd Affrica  - Dr Robin While, Arweinydd y Prosiect Arbennig (GP), Cyfnewidfa Iechyd Byd-eang, Addysg Iechyd Lloegr

13:30 Hyfforddiant Codi Arian - Hub Cymru Africa

14:30 Rhwydweithio

15:00 Diwedd

Do you have questions about Volunteering and Global Citizenship for Health / Gwirfaddoli a Dinasyddiaeth Byd Eang ar gyfer Iechyd? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Teifi Suite, Halliwell Centre
University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen Campus
College Road
SA31 3EP Carmarthen
United Kingdom

Friday, 14 October 2016 from 09:30 to 15:00 (BST)


  Add to my calendar
Volunteering and Global Citizenship for Health / Gwirfaddoli a Dinasyddiaeth Byd Eang ar gyfer Iechyd
Things to do in Carmarthen Seminar Charity & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.