Free
11. MEDNARODNA KONFERENCA / 11th International Conference of IIA Slovenia

11. MEDNARODNA KONFERENCA / 11th International Conference of IIA Slovenia

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Grand Hotel Toplice, Bled

12 Cesta svobode

4260 Bled

Slovenia

View Map

Event description
NOTRANJA REVIZIJA 4.0.: ČLOVEK, STROJ IN NOTRANJA REVIZIJA. INTERNAL AUDIT 4.0.: PERSON, MACHINE, AND INTERNAL AUDIT

About this event

Vabimo vas na 11. Mednarodno konferenco IIA - Slovenskega inštituta , ki bo potekala na Bledu, in sicer v Grand Hotel Toplice, Bled (kot tudi virtualno preko ZOOM), 26. in 27. maja 2022.

11. MEDNARODNA KONFERENCA IIA - SLOVENSKEGA INŠTITUTA

Notranja revizija 4.0.: človek, stroj in notranja revizija

***

Join us on 11th international conference IIA Slovenia, which will be held in Bled, in Grand Hotel Toplice (it will also be held virtually via ZOOM) on 26th and 27th May.

Internal audit 4.0.: person, machine, and internal audit

For more details please read text in English below.

11. MEDNARODNA KONFERENCA / 11th International Conference of IIA Slovenia image

Dve leti virtualnih konferenc je bilo dovolj, zato je čas, da se vidimo tudi osebno. Tako vas vabimo na hibridno 11. mednarodno konferenco IIA Slovenija, ki bo potekala na Bledu, in sicer v Grand Hotel Toplice, Bled (kot tudi virtualno preko ZOOM), 26. in 27. maja 2022.

COVID-19 je zadnji dve leti zaznamoval naša življenja, sedaj pa vojna v Ukrajini vnaša še dodatno negotovost. Notranja revizija kot močan steber notranjega upravljanja seveda ni imuna na te dogodke, vendar s svojim poslanstvom pomaga organizacijam, da se bolje odloča v teh razmerah.

Mogoče je tudi zaradi tega letošnja tema malo drugačna. V upravnem odboru smo se odločili, da letošnjo temo konference poimenujemo: Notranja revizija 4.0.: človek, stroj in notranja revizija.

Pomen robotizacije, avtomatizacije in ITja je v notranji reviziji postal stalnica, vendar vse to ne more in ne sme zamenjati tudi strokovne presoje notranjih revizorjev. In tega se moramo notranji revizorji zavedati: naša največja prednost je naše široko znanje o organizaciji.

Teme konference bodo različne: od robotizacije do delovnih navad Slovencev, od korupcije do "deep fake", od družbenih omrežij do agilnosti, od možganov do etičnega hekanja.

Vse to pa nam bodo predstavili najboljši predavatelji iz tujine in Slovenije. Tako imamo letos kar tri glavne govornike, in sicer:

prof. dr. Marc Eulerich, profesor in eden najbolj citiranih raziskovalcev na svetu o notranjih reviziji

dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Charles T. Wright, predsednik odbora IIA Global, 2021-22.

Seveda pa nismo pozabili na druženje,. Tako bomo za vse udeležence organizirali brezplačno večerjo na prvi dan konference, ki bo potekala v hotelu.

Kot vsako leto bodo tudi letos vsi predavatelji na konferenci sodelovali voluntersko, saj IIA deluje pod motom »Progress Through Sharing«.

Lahko pa konferenco podprete v vaših organizacijah s sponzorskim prispevkom!

Veselimo se vaše udeležbe in upamo, da se vidimo v čim večjem številu.

Upravni odbor

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

PROGRAM KONFERENCE

11. MEDNARODNA KONFERENCA / 11th International Conference of IIA Slovenia image

Program se lahko do pričetka konference še spremeni.

PRIJAVE IN CENE KONFERENCE

Prijave in plačila do 20.5.2022:

* Za C in D člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut): brezplačno

* Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitu): 100,00 €

* Za člane tujih IIA:180,00 €* Za člane partnerskih organizacij (s povabilom partnerske organizacije): 200,00 €

* Redna cena konference: 250,00 €

(cena ne vključuje DDV, nismo DDV zavezanci)

Prijave so odprte do 20. maja 2022. Za udeležence, ki se bodo konference udeležili na Bledu je v ceno vključena slavnostna večerja. Kosilo ni vključeno v ceno konference.

Udeležnino se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite KONFERENCA IIA 2022, ime in priimek najkasneje pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 2605-22.

Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na gumb REGISTER (navodila najdete TUKAJ).

Postopek za registracijo udeležencev, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[1].

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti najkasneje do 20.5.2022, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo. Za odpovedi do 20. maja se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi po 20. maju pa se obračuna polna udeležnina.

Pri kasnejši odjavi, neudeležbi konference iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, se zaračuna celotna kotizacija. Neudeležba na konferenci NE pomeni avtomatske odjave od dogodka. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave od dogodka. Prijavljenim v zadnjem tednu pred konferenco in v tednu, ko bo potekala konferenca, bomo poslali samo račun po opravljeni storitvi, torej po konferenci.

Udeleženci, ki se boste udeležili konference na Bledu seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki. Vstopnica je imenska in ni prenosljiva.

Vse, ki prihajate iz tujine, prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, nočitvah, prevozih … kontaktirate preko e-naslova info@iia.si.

Dogodek se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni na straneh Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut.

Nosilci IIAjevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na delavnici uveljavljajo 12 CPE točk, od tega 2 CPE za etiko.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na konferenci uveljavijo 12 ur z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Dogodek bo izveden ob upoštevanju veljavnih epidemioloških razmer in skladno z vsemi ukrepi ter navodili vezanimi na epidemijo Covid-19.

Nastanitev v času konference - več informacij na povezavi TUKAJ

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si .

Veselimo se ponovnega srečajnja z vami!

[1] Postopek za udeležence, ki mu bo ud eležnino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:

1. Vsak član izpolni spletno prijavnico, pri izpolnjevanju vnesite podatke proračunskega uporabnika

2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo udeležnine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal udeležnino in vrsto udeležnine za vsakega udeležeca posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.

3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).

***

11th International Conference IIA Slovenia:

Internal audit 4.0.: person, machine, and internal audit

Dear internal auditors, friends and supporters of internal audit,

Two years of virtual conferences has been enough, so it is time to see each other in person. Thus, we are inviting you to 11th international conference IIA Slovenia, which will be held in Bled, in Grand Hotel Toplice (it will also be held virtually via ZOOM) on 26th and 27th May.

COVID-19 has impacted our lives in the past two years, and now the war in Ukraine is bringing additional uncertainty. Internal audit as a strong foundation of internal governance is not immune to these events, but with its mission helps organization to make better decisions in these circumstances.

Maybe because of this, the theme of this year's conference is a little different. The IIA Board has decided that these year's conference theme will be: Internal audit 4.0.: person, machine, and internal audit.

The influence of robotization, automatization and IT in internal audit is undeniable, but all of these cannot and should not replace the professional judgement of internal auditors. And internal auditors should be aware of this: our greatest strength is the broad knowledge of our organizations.

Contents of the conference will be broad: from robotization to working habits of Slovenians, from corruption to »deep fake«, from social media to agile, from brains to ethical hacking.

All of this will be presented by the best lecturers from abroad and Slovenia. Thus, we are honoured that this year's we have three keynote speakers:

Prof. Dr. Marc Eulerich, professor and one of the most cited researchers in the world about internal audit

Dr. Robert Šumi, President of The Commission for the Prevention of Corruption• Charles T. Wright, CIA, IIA Chairman of the Global Board, 2021-22

Of course, we have not forgotten about the informal gathering as for the past two years this was missing. So, for all the participants there will be free dinner on the first day of conference, that will be held in a hotel.

Credit points:

The participants can gain 12 CPE points (2 CPE in ethics). The conference will also have the translation into English language, where Slovenian presentations will be held. Translation will be available via ZOOM application.

Come and join us on 26th May an 27th May 2022 and we are looking forward to meeting you.

Board of IIA Slovenia

11. MEDNARODNA KONFERENCA / 11th International Conference of IIA Slovenia image

Lecture in Slovene & Interpreter in English: via ZOOM application.

The conference organizer reserves the right to modify the date and the conference professional programme.

Participation fee:

• EUR 180/person including taxes for IIA Members (no matter which country) only (please send us your GAN to info@iia.si)

• EUR 250/person including taxes General Admission.

Please note that the conference fee covers two days virtual or in person attendance. For in person attendance in Bled price also includes the dinner on the first day of the conference.

Organizing Company:

The conference is organized by Združenje IIA – Slovenski inštitutSending the registration is regarded as an order and brings about payment liability.Payments by bank transfer must be made free of charges to the beneficiary using the following bank account information:

Holder: Združenje IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, LjubljanaBANK OF BENEFICIARY: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA(Address: Miklosiceva 5, Ljubljana)IBAN: SI56 6100 0002 1016 755(SWIFT/BIC HDELSI22)

Please indicate clearly the registration ID on the bank transfer.Please send us the copy of the bank transfer to info@iia.si

You will get your original invoice during the registration after the conference. If you need Proforma Invoice please send us email to info@iia.si.

NO REFUND after May 20, 2022.

Requests for refunds must be in writing to info@iia.si . Registrations are transferable at no additional cost. Name substitutions are accepted in writing only (email is acceptable) to the email info@iia.si.Once the reservation has been made correctly, you will receive the appropriate payment instructions to the e-mail address provided. Conference fee can be paid by bank transfer or PAYPALL. If the payment is not received, the registration is invalid.

Accommodation during the conference: please visit conference website.

Personal data and Consent to use Photographic Imagery

By registering for the event, participants agree to the conditions of participation in the event and voluntarily give explicit consent that IIA - Slovenian Institute as the controller may process the entered personal data for the purpose of keeping records of event participants and contact me by e-mail or phone. course, the content of the event and my satisfaction with it, and to send presentations that were shown at the event, and other personal data-related materials.

The IIA's use and distribution (both now and in the future) of the registrant or attendee's image or voice in photographs, videotapes, electronic reproductions, and audiotapes of such events and activities.

Come and join us on 26th and 27th May 2022 and we are looking forward to meeting you.

For additional information, please contact us at info@iia.si

11. MEDNARODNA KONFERENCA / 11th International Conference of IIA Slovenia image
Share with friends

Date and time

Location

Grand Hotel Toplice, Bled

12 Cesta svobode

4260 Bled

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved