Free

1/2 day Introduction to Digital Volunteering/Cyflwyniad i Wirfoddoli Digido...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Co-operative Centre

Y Borth

13 Beddau Way

Caerphilly

CF83 2AX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Introduction to Digital Volunteering

As more and more services become digital by default it is essential we know how to support our clients/service users/ customers to get online. This session is aimed towards people who are embarking on digital volunteering within charities, libraries or other public venues. The training is free to attend but you must book your place as we have limited spaces available.

Cyflwyniad i Wirfoddoli Digidol

Wrth i fwy a mwy o wasanethau symud ar lein, mae’n hanfodol ein bod yn gwybod sut i gefnogi ein cleientiaid / defnyddwyr gwasanaeth / cwsmeriaid i fynd ar-lein. Mae’r sesiwn yma ar gyfer pobl sydd yn cychwyn ar wirfoddoli digidol o fewn elusennau, llyfrgelloedd neu leoliadau cyhoeddus eraill. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, ond bydd rhaid archebu eich lle gan ein bod bod rhaid i ni gyfyngu y niferoedd sydd yn mynychu.

This session will cover:

- What is Digital Inclusion
- Supporting people to get online
- Dos and Don’ts
- Where to find further resources to help you

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin a:
- Beth yw Cynhwysiant Digidol
- Cefnogi pobl i fynd ar-lein
- Gair i gall: beth i wneud a beth i osgoi
- Ble i ddod o hyd i adnoddau pellach i’ch helpu chi

FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?
You can contact Laura Phillips laura.phillips@wales.coop
Gallwch gysylltu a Laura Phillips laura.phillips@wales.coop


Is there a cost to attend this event?
There is no charge for this training. However, if you are unable to attend you must cancel your place by contacting us. If you fail to cancel your place and do not attend we will charge your organisation £25.00 for non-attendance.
Ni does ffi am yr hyfforddiant hwn. Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, bydd rhaid i chi ganslo eich lle drwy gysylltu a ni. Os na fyddwch yn canslo eich lle, byddwn yn codi ffi o £25 i’ch sefydliad am beidio a mynychu.


Do I need to bring a laptop or tablet?
We'll have kit available for you. If you want to bring your own tablet or laptop that's fine as well.
Bydd gennym offer i chi ddefnyddio, ond mae croeso i chi ddod a tabled neu liniadur eich hun.
Share with friends

Date and Time

Location

Wales Co-operative Centre

Y Borth

13 Beddau Way

Caerphilly

CF83 2AX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved