Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

2017 Wales Schools Debating Championships and Training Days

WCIA

Wednesday, 20 September 2017 at 09:00 - Thursday, 26 October 2017 at 17:00 (BST)

2017 Wales Schools Debating Championships and Training...

Registration Information

Type End Quantity
You'll be asked for details and student numbers on the next page Ended Free  

Share 2017 Wales Schools Debating Championships and Training Days

Event Details

 

2017 Wales Schools Debating Championships and Training Days

Who can enter?

- The competition is open to all students in Wales aged 14-18

- Each secondary school/college can enter one team of 2 students

- Cost to enter is £25/£35 per team (CEWC member/non-member)

 

How is the Debating Championship organised?

There are 8 Regional Rounds held from 11 to 25 October 2017.

Each round will contain a maximum of 10 teams; with one winning team selected from each round.

The 8 remaining teams will then take part in our Quarter and Semi-Finals Round held at Coleg Powys, Newton on Thursday 16 November 2017; with 2 teams progressing through to our National Final held at The Temple of Peace, Cardiff on Monday 4 December 2017.

 

Regional Round Dates

Wednesday 11 October - Dwr-y-Felin Comprehensive School, Neath

Friday 13 October - Cardiff Sixth Form College, Cardiff

Monday 16 October -  Ysgol Dyffryn Aman, Ammanford

Wednesday 18 October - St John Baptist High School, Aberdare

Friday 20 October - Caerleon Comprehensive School, Newport

Monday 23 October - Llandrindod High School, Powys

Tuesday 24 October - Ysgol Tryfan, Bangor

Wednesday 25 October - Coleg Cambria, Wrexham

All rounds will start between 12.00-1.00pm.

 

Which Regional Round should our School attend?

Schools can sign up for any Regional Round, but each round is limited to 10 teams. If your first choice is full, please choose another location from the remaining options.

 

First time debating?

Fear not! We hold Debate Training Days prior to the Competition to help students understand what is required. Schools can sign up as many students as they wish for the Training Days and then make a decision on which two students to put forward for the Competition.

North Wales Training Day: Wednesday 20th September 2017 @ Glyndwr University, Wrexham

South Wales Training Day: Friday 22nd September 2017 @ UWTSD, Carmarthen Campus

Cost: Debate Training is £10 per student (CEWC member) / £20 per student (non-member).

Time: 9.00am - 3.30pm (Lunch and Refreshments included)

To become a CEWC member CLICK HERE.

For further information visit www.wcia.org.uk/cewc/walesdebating

 

 

 

2017 Pencampwriaethau Dadlau a Diwrnodau Hyfforddi Ysgolion Cymru

 

Gofynion

- Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr sy’n 14-18 mlwydd oed.

- Caiff bob ysgol/coleg gofrestru un tîm (2 fyfyriwr).

- Os ydych am gymryd rhan, bydd angen talu £25/£35 y tîm (aelodau/rhai nad ydynt yn aelodau

  

Sut mae’r twrnamaint yn cael ei drefnu?

Cynhelir 8 Rownd Ranbarthol rhwng 11 a 25 Hydref 2017.

Bydd uchafswm o 10 tîm ym mhob rownd a dewisir un tîm buddugol o bob rownd.

Bydd yr 8 tîm sy’n symud ymlaen yn cymryd rhan yn ein Rowndiau Go-gynderfynol a Chynderfynol yng Ngholeg Powys, Casnewydd ar ddydd Iau 16 Tachwedd 2017; a bydd 2 dîm yn symud ymlaen i’r Rownd Derfynol Genedlaethol yn y Deml Heddwch, Caerdydd ar ddydd Llun 4 Rhagfyr 2017.

 

Dyddiadau’r Rowndiau Rhanbarthol

 

 

Dydd Mercher 11 Hydref – Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin, Castell-nedd

Dydd Gwener 13 Hydref – Coleg Chweched Dosbarth, Caerdydd

Dydd Llun 16 Hydref -  Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman

Dydd Mercher 18 Hydref – Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr, Aberdâr

Dydd Gwener 20 Hydref – Ysgol Gyfun Caerllion, Casnewydd

Dydd Llun 23 Hydref – Ysgol Uwchradd Llandrindod, Powys

Dydd Mawrth 24 Hydref - Ysgol Tryfan, Bangor

Dydd Mercher 25 Hydref - Coleg Cambria, Wrecsam

Bydd pob rownd yn cychwyn am 12.00-1.00pm.

 

 

Pa Rownd Ranbarthol ddylai’ch ysgol chi ei mynychu?

Gall ysgolion gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r Rowndiau Rhanbarthol, ond ni chaiff mwy na 10 tîm gymryd rhan ym mhob rownd. Os yw eich dewis cyntaf yn llawn, dewiswch leoliad arall o’r dewisiadau sydd ar ôl.

 

Y tro cyntaf ichi gymryd rhan mewn dadl?

Peidiwch â phoeni! Byddwn yn cynnal Diwrnodau Hyfforddiant Dadlau cyn y gystadleuaeth i helpu myfyrwyr i ddeall y gofynion. Gall ysgolion gofrestru hynny o fyfyrwyr ag y dymunant ar gyfer y Diwrnodau Hyfforddiant, ac yna penderfynu pa ddau fyfyriwr i’w dewis ar gyfer y Gystadleuaeth.

Diwrnod Hyfforddiant Gogledd Cymru: Dydd Mercher 20 Medi 2017 ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam 

Diwrnod Hyfforddiant De Cymru: Dydd Gwener 22 Medi 2017 ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin 

Cost: Mae’r Hyfforddiant Dadlau yn £10 y myfyriwr (i aelodau) / £20 y myfyriwr (i rai nad ydynt yn aelodau). 

Amser: 9.30am - 3.30pm (yn cynnwys cinio a lluniaeth ysgafn).

 

CLICIWCH YMA i ddod yn aelod o CEWC.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.wcia.org.uk/cewc/debating

 

Do you have questions about 2017 Wales Schools Debating Championships and Training Days? Contact WCIA

When & Where


WALES
Various


Wednesday, 20 September 2017 at 09:00 - Thursday, 26 October 2017 at 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

2017 Wales Schools Debating Championships and Training Days
Game Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.