2019 Gwobrau Busnes Conwy Business Awards

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

NODDIR GAN/ SPONSORED BY
CARTREFI CONWY


The Conwy Business Awards celebrate the best of Conwy’s private sector businesses and their contribution to communities and the local economy.

The glittering awards ceremony will be held at Venue Cymru on Friday 21st June, brought to you by Conwy County Borough Council and headline sponsor Cartrefi Conwy. With around 300 business people in attendance it is a fantastic networking opportunity and a great night!


VIP TABLE FOR 10

There are a limited number of VIP tables available. We recommend you book early by emailing: awards@conwy.gov.uk

£675.00 +VAT Full Price
£565.50 +VAT Qualifying nominees (includes two complimentary tickets, if your nomination has reached the minimum shortlisted criteria)

The VIP table for 10 includes welcome reception drinks three course meal, 3 bottles of table wine and 4 bottles of champagne as well as a gift box.


Multiple tickets

Please contact us if you wish to book more than 6 tickets and we will invoice you directly.

Mae Gwobrau Busnes Conwy yn dathlu’r gorau o fusnesau sector preifat Conwy a’u cyfraniad tuag at gymunedau ac i’r economi leol.

Bydd ein seremoni wobrwyo arbennig yn cael ei chynnal yn Venue Cymru ddydd Gwener 21 Mehefin gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r prif noddwr, Cartrefi Conwy. Gyda tua 350 o bobl busnes yno, mae’n ffordd wych o ddangos eich llwyddiant gan godi proffil eich busnes.


BWRDD VIP i 10

Mae gennym argaeledd cyfyngedig ac felly rydym yn argymell eich bod yn archebu'n gynnar gan ebostio gwobrau@conwy.gov.uk

£ 675.00+ TAW llawn pris
£ 565.50 + TAW Enwebeion cymwys (yn cynnwys dau docyn am ddim, os yw'ch enwebiad wedi cyrraedd y meini prawf ar y rhestr fer leiaf)

Mae'r bwrdd VIP ar gyfer 10 yn cynnwys pryd tri chwrs, 3 potel o win bwrdd a 4 potel o Champagne yn ogystal â bocs hyfryd o anrhegion.
Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved