Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Event description

Description

(Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn Gymraeg)

Free professional development sessions for school support staff

Come and join our free Saturday workshops running this spring and summer. Developed in partnership with Unison, these sessions will help raise your confidence in the workplace and build a clear understanding of your roles and capabilities. Certificates are awarded at each session which build towards a dynamic CV and educational learning portfolio.

Behaviour Management

Breaking down the barriers to learning:

· building inner strength

· anger management tips

· confidence building

· reflecting on how you respond to inappropriate behaviour

· working as a team to help learners achieve their best

Refreshments and lunch will be provided, please inform us of any dietary requirements by emailing: wales-events@open.ac.ukSesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Dewch i ymuno â’n gweithdai am ddim a gynhelir bob dydd Sadwrn y gwanwyn a’r haf hwn. Wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag Unsain, bydd y sesiynau hyn yn helpu i gynyddu eich hyder yn y gweithle ac adeiladu dealltwriaeth glir o’ch dyletswyddau a’ch galluoedd. Dyfernir tystysgrifau ym mhob sesiwn a fydd yn cyfrannu at bortffolio dysgu a CV dynamig.

Rheoli Ymddygiad

Cael gwared â’r rhwystrau sy’n atal dysgu:

•Datblygu cryfder mewnol

•Cyngor ar reoli tymer

•Datblygu hyder

•Myfyrio ar sut rydych yn ymateb i ymddygiad amhriodol

•Gweithio fel tîm i gynorthwyo dysgwyr i gyflawni ar eu gorau

Darperir cinio a lluniaeth, rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion dietegol drwy e-bostio: wales-events@open.ac.ukDate and Time

Location

Save This Event

Event Saved