Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Wow! Have we got an opportunity for you! So many of you asked ‘why isn’t there a Criw Celf for teachers?’ So along with Oriel Myrddin we decided to make it happen!

This FREE 5 DAY course will give you plenty of creative ideas to take back to the classroom.. it may even inspire you to make your own art!


What you will get:

  • 5 days of workshops with practicing artists full of ideas and techniques you can take back to the classroom. This will be a hands on making and doing course – not just sitting and listening!
  • Lots of creative practice to help you implement the new curriculum for Wales.
  • Activities to help you gain confidence in teaching art and using arts based learning techniques.
  • A chance to meet other local teachers to network and plan together.

Lunch is provided every day along with regular teas and coffees. Open to teachers working in state schools in Wales.

Waw! Dyma gyfle gwych ichi!

Roedd cynifer ohonoch wedi gofyn, ‘pam nad oes Criw Celf i athrawon?’ Felly, gyda Oriel Myrddin, penderfynom wneud i hynny ddigwydd!

Bydd y cwrs 5 DIWRNOD hwn sydd AM DDIM, yn rhoi digon o syniadau creadigol ichi fynd â nhw nôl i’r ystafell ddosbarth...gallai hyd yn oed eich ysbrydoli i greu eich celf eich hunan!


Beth fyddwch chi’n ei gael:

  • 5 diwrnod o weithdai yng nghwmni artistiaid sy’n ymarfer, yn llawn o syniadau a thechnegau y gallwch fynd â nhw nôl i’r ystafell ddosbarth. Cwrs ymarferol o greu a gwneud fydd hwn – nid dim ond eistedd a gwrando!
  • Llawer o ymarfer creadigol i’ch helpu i weithredu cwricwlwm newydd Cymru.
  • Gweithgareddau i’ch helpu i fagu hyder wrth addysgu celf a defnyddio technegau dysgu sy’n seiliedig ar y celfyddydau.
  • Cyfle i gwrdd ag athrawon lleol eraill i rwydweithio a chynllunio gyda’ch gilydd.


Bydd cinio yn cael ei ddarparu bob dydd, yn ogystal â the a choffi rheolaidd.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved