Free

5 ffordd y gall cysylltiadau cyhoeddus eich helpu / 5 ways to use PR for su...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alun A0.01

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

PR, cysylltiadau cyhoeddus neu beth bynnag - dim ots am y jargon. Pwrpas cyfathrebu effeithiol ydi gwybod pwy i siarad â nhw, pryd a sut. O drefnu digwyddiadau i chwilio am swydd, gall y gweithdy hwn eich helpu i adnabod ffyrdd syml o gyfleu eich neges er mwyn denu’r math iawn o sylw. Mae Dwynwen Williams o ATOM PR wedi gweithio ym maes PR a marchnata ers dros 15 mlynedd, yn lleol a rhyngwladol. Yn y gweithdy hwn bydd hi’n rhannu ei hoff ddarnau o gyngor a fydd yn eich helpu waeth beth wnewch chi yn y dyfodol.


Forget the jargon; public relations is about knowing who to talk to, when to talk to them and how. It’s that simple. Whether you’re an events organiser or a budding jobseeker, this workshop will help you identify simple ways of communicating what you really want to say in order to get you the right kind of attention. Dwynwen Williams from ATOM PR has worked in PR and marketing for over 15 years, both locally and internationally. In this workshop she aims to pass on some tried and tested tips that will help you, whatever your future brings.

Share with friends

Date and Time

Location

Alun A0.01

View Map

Save This Event

Event Saved