£157.79

5 Week Beekeeping Course: Daytime / Cwrs Cadw Gwenyn 5 Wythnos: Dydd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

5 Week Practical Beekeeping Course: Summer Season – Daytime Sessions

Five weekly practical sessions in the Garden’s Bee Garden, opening hives and learning effective hive assessment. 11am-1.30pm on Tuesdays, July 2nd, 9th, 16th, 23rd & 30th.

Practical sessions will be followed by classroom sessions evaluating the inspections and learning about the beekeeping year.

Whether you’re a beginner or an improving beekeeper, develop your confidence in carrying out and evaluating hive inspections.

Booking is essential. £150 (£135 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Evening sessions also available from 6.30-9pm on Wednesdays, July 3rd, 10th, 17th, 24th & 31st.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Sesiynau Cadw Gwenyn Ymarferol 5 Wythnos: Tymor yr Haf – Sesiynau Yn Ystod y Dydd

Pum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Wenyn yr Ardd, yn agor y cychod gwenyn a’n dysgu sut i’w hasesu’n effeithiol. 11yb-1.30yp ar Ddydd Mawrth, Gorffennaf 2ail, 9fed, 16eg, 23ain & 30ain.

Wedi’i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso’r arolygiadau gan hefyd ddysgu am y flwyddyn cadw gwenyn.

Pu’n ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch hyder wrth gynnal archwiliad o’r cychod gwenyn.

Rhaid archebu ymlaen llaw. £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Sesiynau gyda’r nos hefyd ar gael o 6.30-9yh ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain & 30ain.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved