£157.79

5 Week Beekeeping Course: Evening / Cwrs Cadw Gwenyn 5 Wythnos: Gyda'r Nos

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

5 Week Practical Beekeeping Course: Summer Season – Evening Sessions

Five weekly practical sessions in the Garden’s Bee Garden, opening hives and learning effective hive assessment. 6.30-9pm on Wednesdays, July 3rd, 10th, 17th, 24th & 31st.

Practical sessions will be followed by classroom sessions evaluating the inspections and learning about the beekeeping year.

Whether you’re a beginner or an improving beekeeper, develop your confidence in carrying out and evaluating hive inspections.

Booking is essential. £150 (£135 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Day sessions also available from 11am-2.30pm on Tuesday, July 2nd, 9th, 16th, 23rd & 30th.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Sesiynau Cadw Gwenyn Ymarferol 5 Wythnos: Tymor yr Haf – Sesiynau Gyda’r Nos

Pum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Wenyn yr Ardd, yn agor y cychod gwenyn a’n dysgu sut i’w hasesu’n effeithiol. 6.30-9yh ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain & 31ain.

Wedi’i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso’r arolygiadau gan hefyd ddysgu am y flwyddyn cadw gwenyn.

Pu’n ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch hyder wrth gynnal archwiliad o’r cychod gwenyn.

Rhaid archebu ymlaen llaw. £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Sesiynau diwrnod hefyd ar gael o 11yb-2.30yp ar Ddydd Mawrth, Gorffennaf 2ail, 9fed, 16eg, 23ain & 30ain.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved