£156.89

5 Week Beekeeping Theory Course / Cwrs Theori Cadw Gwenyn 5 Wythnos

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

5-Week Winter Beekeeping Theory Course: Daytime Sessions

Five weekly classroom sessions on beekeeping throughout the year.

Whether you’re a beginner or an improving beekeeper, develop your season-specific knowledge and confidence in maintaining your own colonies/apiary.

Booking is essential. 11am-1.30pm on five consecutive Tuesdays starting on October 29th 2019. £150 (£135 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Evening sessions also available from 6.30-9pm on Wednesday October 30th and November 6th, 13th, 20th & 27th.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Theori Cadw Gwenyn 5-Wythnos: Sesiynau Diwrnod

Pum sesiwn dosbarth wythnosol ar sut i gadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn.

P’un ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch gwybodaeth o dymor i dymor a’ch hyder wrth gynnal archwiliad cychod gwenyn eich hun.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-1.30yp ar bum Dydd Mawrth yn olynol gan ddechrau ar Hydref 29ain 2019. £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Sesiynau gyda’r nos hefyd ar gael o 6.30-9yh ar Ddydd Mercher Hydref 30ain a Thachwedd 6ed, 13eg, 20fed, 27ain.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved