£156.89

5 Week Practical Beekeeping Course / Cwrs Cadw Gwenyn Ymarferol 5 Wythnos

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

5 Week Practical Beekeeping Course: Summer Season

Join Growing the Future’s Ecosystems Trainer and Beekeepr, Lynda, for five weekly practical sessions in the National Botanic Garden’s Bee Garden, opening hives and learning effective hive assessment.

Practical sessions will be followed by classroom sessions evaluating the inspections and learning about the beekeeping year.

Whether you’re a beginner or an improving beekeeper, develop your confidence in carrying out and evaluating hive inspections.

Booking is essential. 6.30-9pm on Wednesdays, July 1st, 8th, 15th, 22nd & 29th. £150 (£135 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

One space for this course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future project by referral letter from a GP or registered charity to gtfadmin@gardenofwales.org.uk. This is offered on a first-come, first-served basis.

Course by the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cadw Gwenyn Ymarferol 5 Wythnos: Tymor yr Haf

Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda, am bum sesiwn ymarferol wythnosol yng Ngardd Wenyn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, yn agor y cychod gwenyn a’n dysgu sut i’w hasesu’n effeithiol.

Wedi’i ddilyn gan sesiynau dosbarth yn gwerthuso’r arolygiadau gan hefyd ddysgu am y flwyddyn cadw gwenyn.

Pu’n ai ydych chi’n ddarpar wenynwr neu’n un sy’n gwella, gallwch ddatblygu’ch hyder wrth gynnal archwiliad o’r cychod gwenyn.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 6.30-9yh ar Ddydd Mercher, Gorffennaf 1af, 8fed, 15fed, 22ain & 29ain. £150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar y cwrs hwn cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved