Red Squirrel Trust Wales Evening with Iolo Williams

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

PL5 lecture theatre

Pontio arts centre

Deiniol road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Wildlife conflict and crime
Join Iolo Williams along with Dr Cathleen Thomas (RSPB) and Holly Peek (Red Squirrels Trust Wales) during red squirrel awareness week for an evening of talks. Throughout the evening we will discuss different wildlife conflicts and crimes that are impacting our wildlife today and some of the steps taken to adress them.

Iolo Williams is an ex-RSPB Wales species officer, TV and radio presenter, author, wildlife tour leader and above all else a naturalist. He has spent many years in the field protecting what he loves, nature. Iolo will talk about some of the wonderful birds he has come across during his RSPB days and the wildlife crimes he has witnessed.


Dr Cathleen Thomas is a Senior Project Manager at the RSPB and leads the Hen Harrier LIFE project. She will tell us about the amazing journeys of our skydancers, and the stories of some of our satellite tagged welsh hen harriers.

We will also have a talk from Holly Peek, Red Squirrel Ranger to give an update on the north Wales red squirrel projects and to highlight the threats our red squirrels are facing.

Its sure to be a very informative and entertaining evening, both celebrating the great work done by volunteers and also highlighting current issues our wildlife face for which we need to act now! There will also be a raffle to raise money for Red Squirrels Trust Wales and information stalls of local wildlife charities and businesses.

Doors open at 6pm, talks start at 6.30pm and will be given in English.

Gwrthdaro bywyd gwyllt a throseddu


Ymunwch a Iolo Williams ynghyd a Dr. Cathleen Thomas (RSPB) a Ymddiriedolaeth Gwiwerod coch Cymru yn ystod wythnos codi ymwybyddiaeth wiwerod coch, am gyda’r nos o ddarlithoedd i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru. Yn ystod y gyda’r nos byddwn yn trafod gwrthdrawiadau bywyd-gwyllt a throseddau sy’n effeithio ar ein bywyd-gwyllt nawr!

Mae Iolo Williams yn gyn swyddog rhywogaethau gyda RSPB Cymru, yn gyflwynydd teledu a radio, awdur, arweinydd teithiau bywyd-gwyllt ac yn bwysicach na dim yn naturiaethwr. Treuliodd nifer o flynyddoedd yn amddiffyn beth mae’n garu yn ei faes. Bydd Iolo yn trafod y gwrthdaro a’r troseddau mae wedi ddod ar eu traws yn ei amser, yn ogystal a rhai agweddau rhyfeddol mae wedi bod yn rhan ohonynt.


Hefyd fe gawn sgwrs gan Holly Peek, Ceidwad Wiwerod Coch ar gyfer Ynys Mon a Gwynedd fydd yn rhoi diweddariad ar sefyllfaoedd gwahanol brosiectau wiwer goch yng Ngogledd Cymru ac yn tynnu sylw at y bygythiadau mae’r wiwer goch yn eu gwynebu.

Mae’n siwr o fod yn gyda’r nos diddorol, yn dathlu y gwaith gwych a wneir gan wirfoddolwyr yn ogystal a chodi ymwybyddiaeth materion cyfredol mae ein bywyd-gwyllt yn ei wynebu – materion sydd angen ei gweithredu arnynt nawr!

(Bydd pob darlith yn cael eu trafod yn Saesneg)

Date and Time

Location

PL5 lecture theatre

Pontio arts centre

Deiniol road

Bangor

LL57 2TQ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved