Freelance Salon - Specialise or Diversify? / Salon Llawrydd - Arbenigo neu...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clayton Hotel Cardiff

Saint Mary Street

Cardiff

CF10 1GD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Freelance Salon: Specialise or Diversify?

Back in response to popular demand! Come and enjoy a day of professional and social networking, and get ideas from experienced journalists in print, TV, radio and the web on how to succeed – and boost your income.

About this event

This is the 4th Freelancers Salon organised by the NUJ and NUJ Training Wales in Cardiff. Aimed at addressing the particular needs of freelance journalists – the opportunity to network with potential work commissioners as well as colleagues is a key feature.

Expert speakers include:

Carolyn Hitt, Welsh freelance writer, broadcaster, and co-Director, Parasol Media Ltd

Louise Bolotin, Manchester-based freelance journalist, editor, proofreader, copywriter and a former NUJ trainer who delivered “Pitch and Deal” workshops.

Shirish Kulkarni, the new Wales Community Organiser at the Bureau of investigative journalism

And an update on the BBC’s freelance news pool from Sian Collyer of BBC Wales.

Panel: There will also be a panel-led discussion chaired by seasoned freelancer Lila Haines on “Specialise or Diversify?” Panelists include Andrew Draper Multilingual journalist, editor / translator. Director at Nordic International. Natasha Hirst Photographer & Writer and More…

with Lunch included, a fabulous day not to be missed!

The Freelance Salon is jointly organised by NUJTW and Cardiff & South East Wales branch, with kind support from a selection of NUJ branches, the Freelance Industrial Council, WEC, BBC and WULF.

Arbenigo neu Arallgyfeirio?

Mae’r sesiwn yn ôl oherwydd y galw mawr amdano! Dewch i fwynhau diwrnod o rwydweithio proffesiynol a chymdeithasol, a chael syniadau gan newyddiadurwyr profiadol mewn print, ar y teledu, ar y radio ac ar y we ynghylch sut i lwyddo – ac i gynyddu eich incwm.

Ynghylch y digwyddiad hwn

Dyma’r 4ydd Salon i Weithwyr Llawrydd a drefnwyd gan yr NUJ a Hyfforddiant NUJ Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n anelu at fynd i’r afael ag anghenion penodol newyddiadurwyr llawrydd – mae’r cyfle i rwydweithio â chomisiynwyr gwaith posibl yn ogystal â chydweithwyr yn nodwedd allweddol.

Mae’r siaradwyr arbenigol yn cynnwys:

Carolyn Hitt, awdur a darlledwr llawrydd Cymreig a chyd-Gyfarwyddwr Parasol Media Cyf

Louise Bolotin, newyddiadurwr, golygydd, darllenwr proflenni ac ysgrifennydd copi sy’n byw ym Manceinion ac sy’n gyn hyfforddwr i’r NUJ a gynhaliodd weithdai “Cyflwyno Syniad a’i Werthu”

Shirish Kulkarni, y Trefnwr Cymunedol newydd yn y Biwro Newyddiaduraeth Ymchwiliol

Sian Collyer, o adran hyfforddiant BBC Wales, yn siarad am gronfa newyddion gweithwyr llawrydd newydd y BBC.

Bydd trafodaeth o dan arweiniad panel hefyd ynghylch “Arbenigo neu Arallgyfeirio?”. Bydd y panelwyr yn cynnwys Andrew Draper, newyddiadurwr, golygydd / cyfieithydd amlieithog, Cyfarwyddwr gyda Nordic International, Natasha Hirst, Ffotograffydd ac Awdur, a mwy...

Bydd cinio’n cael ei gynnwys, ac mae’n ddiwrnod gwych na ddylid ei fethu!


Date and Time

Location

Clayton Hotel Cardiff

Saint Mary Street

Cardiff

CF10 1GD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved