Going Underground: Digital Technology in Construction

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Centre for Infrastructure, Skills and Technology (CIST)

Coleg Menai

Lôn Penmynydd

Llangefni

LL77 7HY

United Kingdom

View Map

Event description
Showcasing importance of digital technology in construction including underground utilities detection, cable detection and machine

About this Event

~~~~SCROLL DOWN FOR ENGLISH~~~~

Mynd dan Ddaear: Technoleg Ddigidol ym maes Adeiladu, Canfod Ceblau a Rheoli Peiriannau

Mae Leica Geosystems, M&P Survey Equipment a'r Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) wedi ymuno i gynnal digwyddiad sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant.

Yn y digwyddiad, dangosir pwysigrwydd cynyddol technoleg ddigidol, yn cynnwys technoleg canfod cyfleustodau dan ddaear, canfod ceblau a rheoli peiriannau, ym maes adeiladu. Mae'n addas i gwmnïau mewn ystod eang o ddiwydiannau, yn cynnwys peirianneg sifil, adeiladu a pharatoi tir, a sonnir am y manteision a gaiff busnesau o ddefnyddio'r dechnoleg.

Cewch ddewis mynd i gyfarfod y bore neu i gyfarfod y pnawn, i frecwast neu ginio rhwydweithio.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

 • Teithiau i weld cyfleusterau'r Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST)
 • Parth Paratoi Safleoedd a Gwirio Adeiladwaith
 • Parth Effeithlonrwydd o ran Paratoi Tir
 • Parth Diogelu ac Atal Damweiniau
 • Parth Gwerthwyr a Phartneriaid

Saif y Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) newydd sbon ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni.

Mae Leica Geosystems a CIST yn ddiolchgar am y cymorth a gafwyd gan dîm Partneriaeth Gogledd Cymru y CITB, Wates a Kier BAM mewn perthynas â'r digwyddiad hwn.

Trefn y Digwyddiad

10.30 - 11.00 Croesawu a rhwydweithio dros banad. 

11.00 - 12.30 Cyfle i weld Canolfan CIST a'r parth hyfforddi newydd i ganfod cyfleustodau, arddangosfeydd un i un anffurfiol yn y parthau arbenigol ac arddangosfeydd gan staff technegol M&P a Leica Geosystems.

12.30 - 13.15 Cinio gwaith gyda chyflwyniadau gan 

 • Dr Paul Bevan, Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol, Grŵp Llandrillo Menai
 • Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol Cymru

13.15 ymlaen Cyfle i ymwled â canolfan Canolfan CIST a'r parth hyfforddi newydd i ganfod cyfleustodau, arddangosfeydd un i un anffurfiol yn y parthau arbenigol ac arddangosfeydd gan staff technegol M&P a Leica Geosystems.

Bydd y lluniaeth ysgafn yn gynwysedig. Nodwch unrhyw ofynion dietegol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Going Underground: Digital Technology in Construction, Cable Detection and Machine Control

Leica Geosystems, M&P Survey Equipment and the ‘Centre for Infrastructure, Skills and Technology’ (CIST) have joined forces to host an industry focused event.

The event will showcase the growing importance of digital technology in construction including underground utilities detection, cable detection and machine control technology. It is aimed at companies in a wide-range of industries including civil engineering, construction, groundworks and the business benefits for those adopting the technology.

Choose to attend either morning or afternoon with networking breakfast or lunch.

The format includes:

 • Centre for Infrastructure, Skills and Technology (CIST) facility tours
 • Site Preparation and Construction Verification Zone
 • Earthworks Efficiency Zone
 • Safety and Avoidance Zone
 • Vendor and Partner Zone

The brand new ‘Centre for Infrastructure, Skills and Technology’ (CIST) is located at Grŵp Llandrillo Menai’s Llangefni campus.

Leica Geosystems and CIST are grateful for the support of the CITB North Wales Partnership team, Wates and Kier BAM as contributors to this event.

Running Order

10:30 - 11.00 Tea, coffee, meet and greet.

11.00 - 12.30 Tours of the CIST facility and newly created utility detection training area, informal one-to-one specialist zone demonstrations and exhibits by M&P and Leica Geosystems technical staff.

12:30 - 13.15 Working lunch with presentations from: 

 • Dr Paul Bevan, Executive Director Commercial Development, Grŵp Llandrillo Menai
 • Mark Bodger, Strategic Partnerships Director Wales

13.15 onwards A further opportunity to visit  the CIST facility and newly created utility detection training area, informal one-to-one specialist zone demonstrations and exhibits by M&P and Leica Geosystems technical staff.

Refreshments and a light lunch are included please declare dietary requirements.

Date and Time

Location

Centre for Infrastructure, Skills and Technology (CIST)

Coleg Menai

Lôn Penmynydd

Llangefni

LL77 7HY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved