Free

A Contemporary Art Exhibition opening: Mihov

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

9 December, Saturday, 16:00, “Sofia” Gallery

Exhibition opening and informal discussion over a glass of wine

Special guest: Deyan Mihov

Banker during the day, a painter at night, in the last two years Mihov’s name comes out of the frame of a banker from London City and turns into an artist receiving positive criticism from the world artistic scene.

Mihov began his art in 2015 as an exercise in mindfulness and creativity, which has progressed since on a self taught path. His art is often inspired by semiotics and is designed to challenge the thinking of the observer with the unravelling of a story in each of his works.

Mihov often utilises oils in combination with precious metals to generate the illusion of minute, constantly occurring colour changes, dependent on the intensity of light and the observers’ viewing point. This is part of Mihov’s aim to question the conditions of appearance and perception.

Works have been featured in Forbes Magazine among other US and UK media outlets.

During October 2016 and February 2017, two paintings were made as billboards and exhibited on the London Tube and LA’s Grand Union Station respectively.

Art pieces have found homes with collectors from the UK, Europe and South East Asia.

--------------------------------------------------------------
09 декември, събота, от 16 часа, Галерия „София“

Откриване на изложба и дискусия на чаша вино

Специален гост: Деян Михов

Банкер през деня, художник през нощта, в последните 2 години името на Михов излиза от образа на банкер от Лондонското Сити и преминава в художник, получаващ положителна критика от световната артистична сцена.

Михов започва да твори през 2015 г. като упражнение за прецизност и креативност, което напредва от личното му желание за самоусъвършенстване. Неговото изкуство често е вдъхновено от семиотика и е предназначено да оспори мисълта на наблюдателя с разкриването на история във всяко от творбите му.

Михов често използва масла в комбинация с благородни метали, за да генерира илюзията за минутни, постоянно настъпващи цветови промени, в зависимост от интензивността на светлината и зрителната гледна точка на наблюдателите. Това е част от целта на Михов да поставя под въпрос външния вид и възприятието.

Творби на Михов са публикувани в списание “Форбс” и други медии в САЩ и Великобритания. През октомври 2016 г. и февруари 2017 г. две картини са направени като билбордове и са изложени съответно в Лондонското метро и метрото в Лос Анджелис. Негови произведения са намерили своето място в колекциите на големи колекционери от Великобритания, Европа и Югоизточна Азия.
Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved