Free

A2: Clymu Arfer Celfyddyd Gyfoes yn yr Ystafell Ddosbarth- Canolbwnt Cynrad...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Arfer Celfyddyd Gyfoes un yr Ystafell Ddosbarth

Canolbwynt Cynradd

dydd Gwener 31 Ionawr 2020, 9.30am-3.30pm

Bydd yr artist, Holly Davey, yn wyluso dau ddiwrnod hyfforddi i athrawon cynradd ac uwchradd fel ei gilydd i gynnig cefnogaeth i ddatblygu cyrchddulliau ymchwilio creadigol o ran chwilio cymdeithas, cymunedau ac achosion cysylltiedig. Bydd y ddau ddiwrnod yn rhoi lle i athrawon fagu hyder, meithrin gwybodaeth a chwilioffyrdd o ddefnyddio celfyddyd gyfoes i gefnogi'r amgylchfyd dysgu.

Contemporary Arts Practice in the Classroom

Primary Focus

Friday 31 January 2020, 9.30am-3.30pm

Artist, Holly Davey, will be facilitating two training days for both primary and secondary teachers to offer support in developing creative research approaches to explore society, communities and associated issues. For Primary focus the day will enable the teachers to develop confidence, build knowledge and explore ways of using contemporary art to support the learning environment.

Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved