Free

A2: Clymu Gweneud Ffilmiau Dogfen/ A2: Connect Documentary Film-Making

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Gwneud Ffilmiau Dogfen

dydd Mawrth 12 Tachwedd, 9.30am-3.30pm

Diwrnod ymdrwythol ar wneud ffilmiau dogfen, yn canolbwyntio ar wneud y mwyaf o'ch offer. Yn cynnwys cynllunio, ffilmio a golygu, ac ar ddiwedd y diwrnod bydd gennych syniadau a sgiliau ar gyfer yr ystafell ddosbarth.


Documentary Film-Making

Tuesday 12 November 2019, 9.30am-3.30pm

An immersive day on documentary film-making, focussing on getting the most out of your equipment. Including planning, filming and editing the day will leave you with ideas and skills for the classroom.

Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved