Free

A2: Clymu Gwneud ceisiadau am gyllid a sgrifennu cynigion ar gyfer Ysgolion...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Soar

Pontmorlais West

Merthyr Tydfil

CF47 8UB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2: Clymu Gwneud ceisiadau am gyllid a sgrifennu cynigion ar gyfer Ysgolion

dydd Llun 21 Hydref 2019, 10am-4.30pm

Diwrnod hyfforddi i athrawon ac artistiaid sydd am ddysgu rhafgor am y gwahanol ffynonellau cyllid ar

gyfer prosiectau cydweithredol ac arnyn nhw angen help i sgrifennu cynnig neu gais am gyllid.


A2: Connect Funding application and bid-writing for Schools

Monday 21 October 2019, 10am-4.30pm

A day of training for teachers and artists who want to learn more about different funding sources for collaborative projects and need help on how to write a proposal or funding application.

Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Soar

Pontmorlais West

Merthyr Tydfil

CF47 8UB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved