Free

A2: Clymu Technegau anmeiddio ar gyfer dysgu yn yr Ystafell ddosbarth/A2:...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2: Clymu Technegau anmeiddio ar gyfer dysgu yn yr Ystafell Ddosbarth

dydd Mawrth 22 Hydref 2019,

Gwella eich sgiliau technegol a digidol i gefnogi'ch defnydd o animeiddio yn yr ystafell ddosbarth. Gydag awgrymiadau ac arweiniad ynghylch sut i wneud y mwyaf o'r adnoddau sydd ar gael gennych.


A2: Connect Animation Techniques for learning in the Classroom

Tuesday 22 October 2019,

Enhance your technical and digital skills to support your use of animation in the classroom. With tips and guidance on how to get the most fromt he resources you have available.

Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved