Free

A2: Clymu Y Gwrthrych yn y Ysbrydoli Dysgu/ A2: Connect The Object as Inspi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cynon Valley Museum

Depot Road

Aberdare

CF44 8DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Y Gwrthrych yn ysbrydoli Ddysgu

dydd Mercher 6th Tachwedd,, 9.30am-3.30pm

Diwrnod sy'n dangos sut y gall technegau creadigol syml ddwyn manteision aruthrol o ran

ysbryydoli cymryd rhan, chwilfrydedd, rhyfeddu ac ysfa mynd i ddisgyblion mewn tasgau sgrifennu a llefaredd ar draws y cwricwlwm.

Cofiwch: Er bod y digwyddiad a’r rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus AM DDIM i chi, yn athro neu’n artist, nid AM DDIM mae A2:Clymu’n ei gyflenwi. Cost ar gyfartaledd pob digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus ydi £600 sy’n ymorol am ffi’r hwyluswr, yr oedfan, a phethau eraill.

Gawn ni ofyn i chi ddal hyn mewn cof pan fyddwch chi’n cadw lle ac wedyn yn dod i’r digwyddiadau. Os ydych yn methu dod i ddigwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cofiwch roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch chi (tridiau o leiaf) fel y gallwn, lle bo modd, gynnig y lle i rywun arall.


The Object as inspiration for Learning

Wednesday 6th November, 9.30am-3.30pm

A day demonstrating how simple creative techniques can yield huge benefits in inspiring participants, curiosity, wonder and drive for pupils in writing and oracy tasks across the curriculum.

Please Note: Although the CPD event and programme is FREE to you as a teacher or artist, it is not FREE for A2:Connect to deliver. The average cost for each CPD event is approx £600 which covers the fee of the facilitator, venue, hospitality and other.

Please can we ask that your bear this in mind at the time of your booking and subsequent attendance. If you are unable to attend a CPD event due to unforeseen circumstances, please can you notify us asap ( minimum of 3 days) so that we can where possible, offer the place to another.

Share with friends

Date and Time

Location

Cynon Valley Museum

Depot Road

Aberdare

CF44 8DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved