Free

A2: Clymu Yr Athro mewn Rol/ A2: Connect Teacher in Role

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Memo Arts Centre / Memorial Hall Theatre

Gladstone Road

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2: Clymu Yr Athro mewn Rol

dydd Mercher Tachwedd, 9.30am-3.30pm

Chwilio cyrchddulliau syml ar sail drama sy'n cymell ymhel a dysgu, yn annog gwrando a meddwl dychmygus, anninbynnol a dyfaliadol.

Cofiwch: Er bod y digwyddiad a’r rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus AM DDIM i chi, yn athro neu’n artist, nid AM DDIM mae A2:Clymu’n ei gyflenwi. Cost ar gyfartaledd pob digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus ydi £600 sy’n ymorol am ffi’r hwyluswr, yr oedfan, a phethau eraill.

Gawn ni ofyn i chi ddal hyn mewn cof pan fyddwch chi’n cadw lle ac wedyn yn dod i’r digwyddiadau. Os ydych yn methu dod i ddigwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cofiwch roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch chi (tridiau o leiaf) fel y gallwn, lle bo modd, gynnig y lle i rywun arall.


A2: Connect Teacher in Role

Wednesday 27 November, 9.30am-3.30pm

Exploring simple drama based approaches that enhance engagement with learning, encouraging listening and imaginative, independent and speculative thinking.

Please Note: Although the CPD event and programme is FREE to you as a teacher or artist, it is not FREE for A2:Connect to deliver. The average cost for each CPD event is approx £600 which covers the fee of the facilitator, venue, hospitality and other.

Please can we ask that your bear this in mind at the time of your booking and subsequent attendance. If you are unable to attend a CPD event due to unforeseen circumstances, please can you notify us asap ( minimum of 3 days) so that we can where possible, offer the place to another.

Share with friends

Date and Time

Location

Memo Arts Centre / Memorial Hall Theatre

Gladstone Road

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved