Free

A2: Connect - Acting on Experience Presenting Arts & Education Projects | A...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stanwell School

1 Archer Road

Penarth

CF64 2XL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Summer Network Meeting

Acting on Experience - Presenting Arts & Education Projects

We know the benefits of arts activity in our schools as many of us can talk from experience of the changes and sprints in pupil development and progress that we have seen.

But how do we present this to our boards, head teachers, governors and management teams to convince them to continue and develop the work.

We know finances are tight, targets across the curriculum are high and hard facts, statistics and data are most persuasive but our work too often yields results that are hard to quantify - or is it?.

What top tips can we all share to create a toolkit for presenting and selling Arts & Education projects to the sceptics in our midst? Whether you are a teacher or artist, this session will be an important discussion in which to participate. We ask everyone to bring their experiences and thoughts with them.

Like all our network meetings the occasion will also offer the opportunity to network, update others on your practice and discuss local opportunities.Digwyddiad Haf Rhwydweithio’r Celfyddydau Ac Addysg.

Gweithredu o Brofiadyn Cyflwyno Prosiectau Celfyddydau ac Addysg

Gwyddom am fanteision gweithgaredd yn y celfyddydau yn ein hysgolion gan fod llawer ohonom yn gallu sôn o brofiad am y newidiadau a’r cyflymu cam yn natblygiad disgyblion a’r cynnydd a welsom.

Ond sut y mae cyflwyno hyn i’n byrddau, ein prifathrawon, ein llywodraethwyr a’n timau rheoli i’w darbwyllo i ddal i ddatblygu’r gwaith?

Gwyddom ei bod hi’n fain arnynt, bod targedau ar hyd ac ar led y cwricwlwm yn uchel a bod ffeithiau cadarn, ystadegau a data yn argyhoeddi ar y mwyaf ond bod ein gwaith ninnau’n rhy aml yn dwyn ca sy’n anodd eu mesur – ond ai felly y mae hi?

Pa awgrymiadau campus y gallwn ni i gyd eu rhannu i greu blwch offer i gyflwyno a gwerthu prosiectau Celfyddydau ac Addysg i’r amheuwyr yn ein plith? Pa un a ydych chi’n athro ynteu’n artist, bydd y sesiwn yma’n drafodaeth bwysig i gymryd rhan ynddi.

Gofynnwn i bawb ddod â’u profiadau a’u meddyliau i’w canlyn. Yr un fath â’n cyfarfodydd rhwydwaith i gyd, bydd yr achlysur hefyd yn cynnig y cyfle i rwydweithio, i roi’r diweddaraf i eraill ynghylch eich arfer ac i drafod cyfleoedd lleol.Share with friends

Date and Time

Location

Stanwell School

1 Archer Road

Penarth

CF64 2XL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved