Free

A2:Clymu Arfer Celfyddyd Gyfoes yn yr Ystafell Ddosbarth-Canolbwnt Uwchradd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

g|39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Arfer Celfyddyd Gyfoes un yr Ystafell Ddosbarth

Canolbwynt Uwchradd

dydd Llun Mawrth 2020, 10am-4pm

Bydd yr artist, Holly Davey, yn wyluso dau ddiwrnod hyfforddi i athrawon cynradd ac uwchradd fel ei gilydd i gynnig cefnogaeth i ddatblygu cyrchddulliau ymchwilio creadigol o ran chwilio cymdeithas, cymunedau ac achosion cysylltiedig. Bydd y ddau ddiwrnod yn rhoi lle i athrawon fagu hyder, meithrin gwybodaeth a chwilioffyrdd o ddefnyddio celfyddyd gyfoes i gefnogi'r amgylchfyd dysgu.

Cofiwch: Er bod y digwyddiad a’r rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus AM DDIM i chi, yn athro neu’n artist, nid AM DDIM mae A2:Clymu’n ei gyflenwi. Cost ar gyfartaledd pob digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus ydi £600 sy’n ymorol am ffi’r hwyluswr, yr oedfan, a phethau eraill.

Gawn ni ofyn i chi ddal hyn mewn cof pan fyddwch chi’n cadw lle ac wedyn yn dod i’r digwyddiadau. Os ydych yn methu dod i ddigwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cofiwch roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch chi (tridiau o leiaf) fel y gallwn, lle bo modd, gynnig y lle i rywun arall.


Contemporary Arts Practice in the Classroom

Secondary Focus

Monday 13 March 2020, 10am-4pm

Artist, Holly Davey, will be facilitating two training days for both primary and secondary teachers to offer support in developing creative research approaches to explore society, communities and associated issues. For Secondary focus the day will enable the teachers to develop confidence, build knowledge and explore ways of using contemporary art to support the learning environment.

Please Note: Although the CPD event and programme is FREE to you as a teacher or artist, it is not FREE for A2:Connect to deliver. The average cost for each CPD event is approx £600 which covers the fee of the facilitator, venue, hospitality and other.

Please can we ask that your bear this in mind at the time of your booking and subsequent attendance. If you are unable to attend a CPD event due to unforeseen circumstances, please can you notify us asap ( minimum of 3 days) so that we can where possible, offer the place to another.

Share with friends

Date and Time

Location

g|39

Oxford Street

Cardiff

CF24 3DT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved