Free

A2:Clymu Ofn Canu? /A2:Connect Scared of Singing?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St David's Hall

9-11 The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2: Clymu Ofn Canu?

dydd Iau 6 Chwefror 2020

Mae'r sesiwn yma, sydd i'r dim i'r anarbenigwr, yn cynnig strategaethau hawdd, sy'n hwyl, i wneud canu'n hawdd ac i'w gorffori yn y drefn ddyddiol i gefnogi dysgu dilyniannol a rhagor. Fe gwech chitau gerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth bodydd.

Cofiwch: Er bod y digwyddiad a’r rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus AM DDIM i chi, yn athro neu’n artist, nid AM DDIM mae A2:Clymu’n ei gyflenwi. Cost ar gyfartaledd pob digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus ydi £600 sy’n ymorol am ffi’r hwyluswr, yr oedfan, a phethau eraill.

Gawn ni ofyn i chi ddal hyn mewn cof pan fyddwch chi’n cadw lle ac wedyn yn dod i’r digwyddiadau. Os ydych yn methu dod i ddigwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cofiwch roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch chi (tridiau o leiaf) fel y gallwn, lle bo modd, gynnig y lle i rywun arall.A2: Connect Scared of Singing?

Thursday 6 February 2020.

This session, ideal for the non-specialist, provides fun, easy strategies to make singing; easy and integrated into daily routines, to support sequential learning and more. You too can have music in the classroom everyday.


Please Note: Although the CPD event and programme is FREE to you as a teacher or artist, it is not FREE for A2:Connect to deliver. The average cost for each CPD event is approx £600 which covers the fee of the facilitator, venue, hospitality and other.

Please can we ask that your bear this in mind at the time of your booking and subsequent attendance. If you are unable to attend a CPD event due to unforeseen circumstances, please can you notify us asap ( minimum of 3 days) so that we can where possible, offer the place to another.

Share with friends

Date and Time

Location

St David's Hall

9-11 The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved