Free

A2:Clymu Sesiwn dawns a symud gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru /A2: Con...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Dance House

Pierhead St

Cardiff

CF10 4PH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

A2:Clymu Sesiwn dawns a symud gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

dydd Mawrth Hydref, 9.30am-4.30pm

Cyflwyniad i symud a dirnadaeth gorffol y corff yw'r diwrnod yma i athrawon. Bydd y sesiwn yn meithrin hyder yr athrawon anarbenigol i draddodi addysgg dawns.


Cofiwch: Er bod y digwyddiad a’r rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus AM DDIM i chi, yn athro neu’n artist, nid AM DDIM mae A2:Clymu’n ei gyflenwi. Cost ar gyfartaledd pob digwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus ydi £600 sy’n ymorol am ffi’r hwyluswr, yr oedfan, a phethau eraill.

Gawn ni ofyn i chi ddal hyn mewn cof pan fyddwch chi’n cadw lle ac wedyn yn dod i’r digwyddiadau. Os ydych yn methu dod i ddigwyddiad datblygiad proffesiynol parhaus oherwydd amgylchiadau annisgwyl, cofiwch roi gwybod i ni cyn gynted ag y gallwch chi (tridiau o leiaf) fel y gallwn, lle bo modd, gynnig y lle i rywun arall.


A2: Connect Dance and movement session with National Dance Company of Wales

Tuesday 8th October, 9.30am-4.30pm

The Dance House, The Dance House/Pierhead St, Cardiff CF10 4PH

This day for teachers is an introduction to movement and physical knowledge of the body. The session will develop the non specialist teachers' confidence to deliver dance education.

Please Note: Although the CPD event and programme is FREE to you as a teacher or artist, it is not FREE for A2:Connect to deliver. The average cost for each CPD event is approx £600 which covers the fee of the facilitator, venue, hospitality and other. Please can we ask that your bear this in mind at the time of your booking and subsequent attendance. If you are unable to attend a CPD event due to unforeseen circumstances, please can you notify us asap ( minimum of 3 days) so that we can where possible, offer the place to another.

Share with friends

Date and Time

Location

The Dance House

Pierhead St

Cardiff

CF10 4PH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved