Free

A2Connect: Bywyd Dirgel Pethau / Secret Life of Objects

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Story Museum

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bywyd Dirgel Pethau

dydd Mercher 13 Mawrth | 10:00 - 15:00 Amgueddfa Straeon Caerdydd

Amcan y cwrs yma yw dangos i athrawon sut i ddefnyddio pethau mewn casgliadau amgueddfeydd i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol ac ar draws y cwricwlwm, yn ystod ymweliadau disgyblion ac yn yr ystafell ddosbarth fel ei gilydd

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

Yn ystod y diwrnod fe ddysgwch dechnegau ymarferol ar gyfer defnyddio eitemau casgliad gan gynnwys pethau, lluniau a dogfennau i ysbrydoli cynnyrch creadigol ar hyd ac ar led amrywiaeth o feysydd pwnc. Ar ddiwedd y diwrnod bydd gennych nifer o syniadau ac adnoddau i’w dwyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth i’ch canlyn. Darparir yr holl ddeunyddiau.

Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.
Secret Life of Objects

Wednesday 13 March | 10:00 - 15:00 Cardiff Story Museum

This course is designed to show teachers how to use the objects in museum collections to develop creative and cross-curricular learning opportunities, both during pupil visits and in the classroom.

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £150 per day.

Over the course of the day you will learn practical techniques for using a collection’s items including objects, paintings, and documents to inspire creative outputs across a range of subject areas. At the end of the day you will have a number of ideas and resources to take back to the classroom with you. All materials will be provided.

These day long courses aim to leave you with new strategies and ideas to take back to your classroom. Lead by practising artists with specific knowledge of arts in educational contexts each day combines both hands on and active practise as well as the opportunity to share and network with other teachers, colleagues and artists.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Story Museum

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved