Free

Multiple Dates

A2Connect: Grŵp Dysgu / Learning Group

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Grwp Dysgu

Medi 24 2019 / Tachwedd 12 2019 Chwefror 11 2019 / Mai 13 2019 Gorffennaf 15 2019

17:00-19:00

Canolfan Celfyddydau Chapter

AM DDIM

Mae ein sesiwn Grwp Dysgu sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn yn harneisio ac yn chwyddo grym dysgu cymar a chymar. Mae’r digwyddiadau grwp agored hyn wedi’u bwriadau ar gyfer artistiaid sy’n cyflenwi gwaith ar brosiectau addysg neu mewn amgylchoedd addysgol, asiantau creadigol neu gynhyrchwyr prosiectau.


Bydd cyfarfodydd o’r grwp yn cynnwys:

  • Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd ac arfer gorau
  • Grwpiau trafod
  • Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill
  • Lluniaeth


Learning Group

September 24 2018 / November 12 2018 February 11 2019 / May 13 2019

July 15 2019

17:00-19:00

Chapter Arts Centre

FREE

The power of peer to peer learning is harnessed and augmented by our Learning Group session that meets four times a year. These open group events are aimed at artists delivering work on education projects or in educational settings, creative agents or project producers.

Group meetings will include:

  • Presentations of current projects and best practise
  • Discussion Groups
  • A chance to network and meet other artists
  • Refreshments
Share with friends

Location

Chapter Arts Centre

Market Road

Canton

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved