A2Connect: Sgiliau Sgrifennu Creadigol i athrawon - drwy gyfrwng y Gymraeg

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatr Soar

Pontmorlais W

Merthyr Tydfil

CF47 8UB

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Sgiliau Sgrifennu Creadigol i athrawon - drwy gyfrwng y Gymraeg

A fyddai’n dda gennych gael gwybod mwy am sut i greu barddoniaeth, ffuglen a chwilio ymgysylltu digidol? Os felly, dewch i ddiwrnod ysbrydoledig o adloniant, sgyrsiau a gweithdai dan arweiniad awduron a beirdd o Gymry.

Bydd y diwrnod yn cwmpasu:

  • Sut i greu stori neu gerdd drydar a sgrifennu blog deniadol
  • Sut i greu ffuglen wedi’i seilio ar y saith edefyn stori
  • Sut i gael hwyl gyda barddoniaeth
  • Dysgu penodol sgiliau sgrifennu
  • Modelu gwahanol ffurfiau a dibenion sgrifennu
  • Cyfleoedd rheolaidd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau mewn gwaith ar draws y cwricwlwm yn ogystal â phynciau’r Gymraeg/Saesneg

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod

Share with friends

Date and Time

Location

Theatr Soar

Pontmorlais W

Merthyr Tydfil

CF47 8UB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved