Free

A2Connect: The Venetian Blind Effect - How Open Are We to Interdisciplinary...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Rd

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Venetian Blind Effect - Pa Mor Agored Ydym Ni i’r Celfyddydau Rhyngddisgyblaethol yn y Sector Addysg?

Mawrch 5 2019 | 16:00-18:00 Theatr Sherman, Caerdydd

Ai cerddoriaeth, dawns, drama ynteu celfyddyd berfformio sydd dan sylw? A’r ymagwedd at y celfyddydau mynegiannol yn ein hannog fwyfwy i edrych y tu hwnt i genres, ffurfiau ar gelfyddyd a disgyblaethau unigol, beth felly ydi’r rhwystrau, yr heriau a’r cyfleoedd rydym yn eu hwynebu o fabwysiadu’r ymagwedd yma? Rydym ar ein hennill o ymagwedd gyfannol ar draws y celfyddydau, bid siwr, ond sut mae ymorol na dydi hynny ddim yn gwanhau sgiliau, manteision a chanolbwyntio arfer celfyddydau penodol.

Sut mae cofleidio gweithio mewn ffurfiau’r tu hwnt i’n dedwydd-fan?

Cyfle i gyfarfod yw Cyfarfodydd Rhwydwaith - i artistiaid, athrawon, cyrff yn y celfyddydau a thimau arwain ysgolion. Mae yna gyflwyniadau ac enghreifftiau o arfer da ac arloesol. Maent yn cynnig llwyfan ar gyfer dadlau a thrafod unrhyw achosion neu ddatblygiadau yn y rhanbarth, a chyfle i feithrin ambell i berthynas broffesiynol newydd dros ’baned a bisgeden.

The Venetian Blind Effect- How Open Are We to Interdisciplinary Arts in the Education Sector?

March 5 2019 | 16:00-18:00 Sherman Theatre, Cardiff

Is it music, dance, drama or performance art? As the approach to expressive arts is increasingly encouraging us to look beyond genres, artforms and individual disciplines then what are the barriers, challenges and opportunities we face in adopting this approach? How do we ensure that what we gain from a holistic cross-arts approach doesn’t dilute the skills, benefits and focus of specific arts practice.

How do we embrace working in forms beyond our comfort zone?

Network Meetings are an opportunity for artists, teachers, arts organisations and school leadership teams to meet. There are presentations and examples of good and innovative practice. They provide a platform for debate and discussion about any issues or development in the region, with the chance to start new professional relationships over a tea and a biscuit.

In this sessionw teacher Kathryn Lewis from Ysgol Nantgwyn School will discuss the learning and challenges faced in adopting an inetrdisciplinary arts appraoch to their work.

From an artsit perspective we will have James Williams in attendance. James has for over 20 years worked as a theatre director, writer and composer based in Cardiff. During this time he has worked both in a professional theatre setting and within the participatory arts sector. As an interdisciplinary artist he has a particular interest in exploring the points at which the various art forms intersect and has seen the obvious benefits of using arts practice as a tool for learning.

In the light of the Donaldson Report he would like to share some practical ways in which we can use the creative disciplines to help foster confident and ambitious learning in schools.


Share with friends

Date and Time

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Rd

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved