A&B Cymru Virtual Awards  - Gwobrau Rhithiol C&B Cymru

A&B Cymru Virtual Awards - Gwobrau Rhithiol C&B Cymru

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Celebrating Creativity & Excellence in Partnership - Dathlu Creadigrwydd a Rhagoriaeth mewn Partneriaeth

About this event

This flagship celebration will be packed with high quality entertainment, many opportunities for interaction, and of course, the reveal of the 2020 winners!

Bydd y dathliad blaenllaw hwn yn llawn adloniant o ansawdd uchel, llawer o gyfleoedd i ryngweithio, ac wrth gwrs, datgeliad enillwyr 2020!