Free

Access All Areas: Golley Slater

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Golley Slater Cardiff

13 Wharton Street

Cardiff

CF10 1GS

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ever wondered what happens behind-the-scenes at Cardiff’s creative organisations?

Access All Areas is an exclusive opportunity to go inside well-known businesses and find out what they do, how they do it and their creative roots in the city. Check in to Access All Areas to hear some updates on their latest projects, get a tour of their workspaces and network over coffee with a small group from the creative community.

Opening their doors first is integrated communications consultancy, Golley Slater Cardiff.

Golley Slater is one of the UK’s leading independent communications agencies and Wales’ largest integrated agency. More than 60 staff work in its city centre offices, delivering creative PR, advertising, branding, media planning, social media, direct and digital integrated campaigns for clients across the UK.

At almost 60 years young, keeping agile has been its staying power, and its business model is changing with the times. As well as working often with a network of freelance copywriters, social media specialists, videographers and photographers, the Content and Social Media team has grown rapidly as a dedicated specialism over the last six months.

Join us on Tuesday, 4 July to hear more from Golley Slater Cardiff at our first Access All Areas event.

The event will kick off at 8.30am at Wharton Place, 13 Wharton Street, CF10 1GS.

If you have any accessibility requirements for this event please email creativecardiff@cardiff.ac.uk.

___________________________________________________________________________________________________

Erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llen yn sefydliadau creadigol Caerdydd?

Mae Mynediad i Bob Ardal yn gyfle unigryw i weld beth mae busnesau adnabyddus yn ei wneud, sut maen nhw’n gwneud eu gwaith, a’u gwreiddiau creadigol yn y ddinas. Cewch wybodaeth am eu prosiectau diweddaraf, taith dywys o amgylch eu gweithfannau yn ogystal â chyfle i rwydweithio dros baned gyda grŵp bach o’r gymuned greadigol.

Y cyntaf i agor eu drysau fydd yr ymgynghoriaeth gyfathrebu integredig, Golley Slater Cardiff.

Golley Slater yw un o asiantaethau cyfathrebu annibynnol mwyaf blaenllaw y DU ac mae’r asiantaeth integredig fwyaf yng Nghymru. Mae dros 60 o staff yn gweithio yn ei swyddfeydd yng nghanol y ddinas. Maen nhw’n cynnig gwasanaethau cysylltiadau cyhoeddus creadigol, hysbysebu, brandio, cynllunio’r cyfyngau, cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal ag ymgyrchoedd uniongyrchol a digidol integredig i gleientiaid ledled y DU.

A hithau bron yn 60 oed, mae’r ymgynghoriaeth wedi parhau ar flaen y gad drwy fod yn hyblyg a newid ei model busnes dros amser. Yn ogystal â gweithio’n aml gyda rhwydwaith o ysgrifenwyr copi, arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol, fideograffwyr a ffotograffwyr llawrydd, mae’r tîm Cynnwys a Chyfryngau Cymdeithasol wedi tyfu’n gyflym fel gwasanaeth pwrpasol dros y chwe mis diwethaf.

Ymunwch â ni ddydd Mawrth, 4 Gorffennaf, i glywed rhagor gan Golley Slater Cardiff yn ein digwyddiad Mynediad i Bob Ardal cyntaf.

Bydd yn dechrau am 8.30am yn Wharton Place, 13 Stryd Wharton, CF10 1GS. Cadwch eich lle nawr.

ARCHEBWCH NAWR

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig ar gyfer mynediad i'r digwyddiad hwn, anfonwch neges ebost at creativecardiff@caerdydd.ac.uk.

Share with friends

Date and Time

Location

Golley Slater Cardiff

13 Wharton Street

Cardiff

CF10 1GS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved