Free

Active Inclusion Fund: the next chapter (Holyhead)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clwb Henoed Millbank / Millbank Senior Citizens Club

Bryn Gwyn Road

Holyhead

LL65 1ST

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

You are warmly invited to join WCVA, Annog Cyf and Mon CF to celebrate the Active Inclusion Fund.

The event will feature talks from participants about their experience on the project and how it has benefitted their lives. Guest speakers will include a WEFO representative and Phil Fiander Director of European Operations, Consultancy & Business Development at WCVA.

The event will also be an opportunity to speak to the project and WCVA Performance Officers on a one to one basis in order to gain an insight into how the funding can work for you and your organisation.

WCVA will use the information you provide on your booking form for administering this event.

=================================================================================

Fe’ch gwahoddir yn wresog i ymuno â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), Annog Cyf a Môn Cymunedau yn Gyntaf i ddathlu’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol.

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i wrando ar gyfranogwyr yn sôn am eu profiad ar y prosiect a’r ffordd y bu o fudd yn eu bywydau. Ymysg y siaradwyr gwadd fydd WEFO a Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Ymgynghori a Datblygu Busnes yn WCVA.

Bydd y digwyddiad yn gyfle hefyd i siarad â’r prosiect a Swyddogion Perfformiad WCVA yn unigol er mwyn cael gwybod sut y gall y cyllid weithio i chi a’ch mudiad.

Bydd WCVA yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen archebu i weinyddu ein digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Clwb Henoed Millbank / Millbank Senior Citizens Club

Bryn Gwyn Road

Holyhead

LL65 1ST

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved