Free

Addysg/Diwylliant // Culture/Education - From STEM to STEAM

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Storiel

Ffordd Gwynedd

Bangor

LL57 1DT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

***Bilingual information - scroll down for English***

Darganfyddwch sut mae dysgu creadigol yn gwella dysgu ar draws y cwriciwlwm - cyflwyniad a gweithdai yn gysylltiedig â prosiect Llwybrau Llechi, lle oedd 15 ysgol yn darganfod eu treftadaeth ac amgylchedd drwy ddysgu o brofiadau.

I athrawon cynradd ac uwchradd, artistiaid a sefydliadau diwylliannol

AM DDIM, lluniaeth ar gael.


---------

Discover how creative activity enhances learning across the curriculum – presentation and workshops connected to the Snowdonia Slate Trail Schools Project that involved 15 schools exploring their heritage and environment through experiential learning.

For primary and secondary teachers, educators, artists and cultural organisations

FREE, refreshments provided.

The Snowdonia Slate Trail Schools Project involved fifteen local schools in exploring their heritage and environment through experiential learning across the curriculum. Pupils in schools across the region created multidisciplinary work which was exhibited and performed at National Slate Musuem Llanberis. Schools Project leader Anita Daimond collaborates with artist Jŵls Williams and participating schools in presentations and workshops giving an insight into this innovative project, with ideas on how to prepare for the new curriculum ahead

Share with friends

Date and Time

Location

Storiel

Ffordd Gwynedd

Bangor

LL57 1DT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved