Free

Adeiladu Busnes Cadarn / Building a Resilient Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bwyty Blondin Restaurant / ZipWorld

Bethesda

LL57 4YG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Please scroll down for the English translation...)

Beth am ymuno â ni i gael blas rhad ac am ddim ar hyfforddiant Academi Busnes Gogledd Cymru yn ystod Wythnos Busnes Gwynedd?

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cynnig hyfforddiant strategol ym maes busnes, a chyrsiau arbenigol i ddilyn hynny sy'n canolbwyntio ar themâu busnes allweddol.

Mae'r prif gwrs - Dadansoddiad Busnes Strategol yn trafod 7 thema busnes allweddol: Rheoli Cyllid, Datblygu Pobl, Llywodraethu a Moeseg, Gwerthu a Marchnata, Strategaeth Fusnes, Rheoli Gweithrediadau, Cyfathrebu ym Myd Busnes.

Mae 'Adeiladu Busnes Cadarn' yn cynnig cyfle i fynychwyr gael blas ar yr hyfforddiant a gynigir gan yr Academi, i glywed sylwadau aelodau a chwrdd â'r tîm.

Mae llefydd yn gyfyngedig, rhaid archebu o flaen llaw.

Trefnir ar y cyd gan bartneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Phrifysgol Bangor.

----

Why not sample the training offered by the North Wales Business Academy for free during Gwynedd Business Week?

The North Wales Business Academy offers strategic business training, followed by specialist courses concentrating on core business themes.

The flagship Strategic Business Analysis Course covers 7 key business themes: Financial Management, Developing People, Governance and Ethics, Sales and Marketing, Business Strategy, Managing Operations, Business Communications.

‘Building a Resilient Business’ offers delegates the opportunity to sample the training offered through the Academy, hear from members and meet the team. Places are limited - booking is essential.

Hosted in partnership with Grŵp Llandrillo Menai and Bangor University.


Share with friends

Date and Time

Location

Bwyty Blondin Restaurant / ZipWorld

Bethesda

LL57 4YG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved