Free

Adeiladu Strategaeth Farchnata 3 // Building a Marketing Strategy 3

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Adeiladu Strategaeth Farchnata – Diffinio taith cwsmer Building a Marketing Strategy – Defining the customer journey

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Rydych chi wedi nodi sut i dargedu'ch cynulleidfa, ond sut mae eu taith yn edrych? Byddwn yn edrych ar sut i greu'r siwrnai i'ch cwsmer, ac i nodi'r llwyfannau marchnata gorau.

Gan ddefnyddio dros ddegawd o brofiad marchnata, aeth Beth Woodhouse ati i lansio Marketshed Ltd yn ystod cyfnod clo Covid19, ac nid yw wedi edrych yn ôl. Mae'r busnes bellach yn brysur drwy'r amser, gyda rhestr o gleientiaid ffyddlon sy'n dibynnu ar Marketshed am bopeth o reoli cyfryngau cymdeithasol, i strategaethau marchnata, a phopeth yn y canol.

Ymunwch â hi trwy gydol mis Mawrth ar gyfer cyfres 4 rhan ar Adeiladu Strategaeth Farchnata.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

----------------------------------

**ONLINE WEBINAR**

You’ve identified how to target your audience, but how does their journey look? We’ll look at how to create the journey for your customer, and to identify the best marketing platforms.

Using over a decade of marketing experience, Beth Woodhouse launched Marketshed Ltd during the Covid19 lockdown, and hasn’t looked back. The business is now constantly busy, with a list of loyal clients who rely on Marketshed for everything from social media management, to marketing strategies, and everything in between.

Join her throughout March for a 4 part series on Building a Marketing Strategy.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved