Free

Adnodd Diogelwch Ar-lein 360 Degree Safe Cymru - Gwynedd - Sesiwn drwy gyf...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell Glaslyn, Y Ganolfan

Porthmadog

LL49 9LU

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Dim ond ar gyfer ysgolion yn rhanbarth GwE sydd wedi cael gwahoddiad mae'r digwyddiad hwn, lle cewch gyfle i ddysgu mwy am 360 degree safe Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Grid y De Orllewin ar gyfer Dysgu, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Ers 2014, mae 360 degree safe Cymru wedi bod ar gael i bob ysgol yng Nghymru, a hwn yw'r unig adnodd dwyieithog ar gyfer archwilio eich diogelwch eich hun ar-lein. Mae dros 85% o ysgolion yng Nghymru bellach yn defnyddio 360 degree safe Cymru. Mae’r adnodd wedi'i greu i gynorthwyo pob ysgol i ddatblygu arferion a pholisi cryf o ran diogelwch ar-lein er mwyn diogelu dysgwyr. Yn sgil y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei lansio a’r disgwyliadau arolygu a diogelu yn newid, ni fu erioed amser pwysicach i wneud yn siŵr bod eich ysgol yn sicrhau bod dysgwyr yn ddiogel ar-lein.

Bydd y sesiwn yn:

  • Rhoi braslun o gefndir rhai achosion a risgiau yng nghyswllt diogelwch ar-lein
  • Egluro sut mae modd cael mynediad at yr adnodd
  • Rhoi cyfle i chi ddechrau eich archwiliad
  • Rhoi cyfle i chi rwydweithio ag ysgolion blaengar ym maes diogelwch ar-lein
  • Ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb
  • Dyfais sydd â chysylltiad rhyngrwyd – gliniadur, iPad neu ddyfais debyg.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich cyflwyno i 360 degree safe Cymru a’ch helpu i gychwyn ar eich taith i wella diogelwch ar-lein yn eich ysgol.


Share with friends

Date and Time

Location

Ystafell Glaslyn, Y Ganolfan

Porthmadog

LL49 9LU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved