Free

Adnodd Diogelwch Ar-lein 360 Degree Safe Cymru - Sir Ddinbych - Sesiwn drw...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Meeting Room 1

Caledfryn

Smithfield Road

Denbigh

LL16 3RJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dim ond ar gyfer ysgolion yn rhanbarth GwE sydd wedi cael gwahoddiad mae'r digwyddiad hwn, lle cewch gyfle i ddysgu mwy am 360 degree safe Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan Grid y De Orllewin ar gyfer Dysgu, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Ers 2014, mae 360 degree safe Cymru wedi bod ar gael i bob ysgol yng Nghymru, a hwn yw'r unig adnodd dwyieithog ar gyfer archwilio eich diogelwch eich hun ar-lein. Mae dros 85% o ysgolion yng Nghymru bellach yn defnyddio 360 degree safe Cymru. Mae’r adnodd wedi'i greu i gynorthwyo pob ysgol i ddatblygu arferion a pholisi cryf o ran diogelwch ar-lein er mwyn diogelu dysgwyr. Yn sgil y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael ei lansio a’r disgwyliadau arolygu a diogelu yn newid, ni fu erioed amser pwysicach i wneud yn siŵr bod eich ysgol yn sicrhau bod dysgwyr yn ddiogel ar-lein.

Bydd y sesiwn yn:

  • Rhoi braslun o gefndir rhai achosion a risgiau yng nghyswllt diogelwch ar-lein
  • Egluro sut mae modd cael mynediad at yr adnodd
  • Rhoi cyfle i chi ddechrau eich archwiliad
  • Rhoi cyfle i chi rwydweithio ag ysgolion blaengar ym maes diogelwch ar-lein
  • Ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • Eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Hwb
  • Dyfais sydd â chysylltiad rhyngrwyd – gliniadur, iPad neu ddyfais debyg.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich cyflwyno i 360 degree safe Cymru a’ch helpu i gychwyn ar eich taith i wella diogelwch ar-lein yn eich ysgol.


Share with friends

Date and Time

Location

Meeting Room 1

Caledfryn

Smithfield Road

Denbigh

LL16 3RJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved