Sold Out

Adult at Risk Practice Learning Event/Digwyddiad Dysgu Ymarfer Oedolion Syd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Optic, Glyndwr University

Ffordd William Morgan

St. Asaph

Clwyd

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The workshop will cover the following key areas:

  • Older People’s Commissioner for Wales , Steve Bartley and Nicola Evans will discuss the role of Advocacy and the Adult Safeguarding Process
  • Improving the Quality of Safeguarding Reports
  • Highlighting the role of the Lead Practitioner from partner agencies in the Enquiries Process


Bydd y gweithdy yn trafod y meysydd allweddol canlynol:

  • Bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Steve Bartley, Nicola Evans yn trafod rôl eiriolaeth a'r broses diogelu oedolion
  • Gwella Ansawdd Adroddiadau Diogelu
  • Amlygu rôl yr Ymarferwr Arweiniol o asiantaethau partner yn y broses ymholiadau


Share with friends

Date and Time

Location

Optic, Glyndwr University

Ffordd William Morgan

St. Asaph

Clwyd

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved