Advice and Guidance for Sedentary Working During Covid-19

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Free Wellbeing Webinar for Businesses, Managers and Employees

About this Event

This webinar is delivered by our ‘In Work Support’ (IWS) Service and forms part of a wider programme of wellbeing support for (employed and self-employed) individuals and small-to- medium-sized businesses across Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.

This free, one-hour webinar provides, managers, supervisors, team leaders and employees with:

  • A range of practical advice and support for individuals who spend a significant part of their working life sitting e.g. home workers, reception staff, office-based workers etc.
  • practical ideas to encourage individuals to ‘sit less and move more’.

All attendees who register for a free place via Eventbrite will receive an email detailing the joining instructions for this Microsoft Teams session prior to the webinar.

For more information about Wellbeing through Work and our IWS Service, please visit our website: www.wellbeingthroughwork.org.uk

Or, to find out whether you and your workforce are eligible for free wellbeing support, please get in touch with us at: wtw@wales.nhs.uk or call: 01639 684 568.

Please note: IWS is part-funded by the European Social Fund through Welsh Government. Our In Work Support Service provides free wellbeing support and therapies for employed and self-employed people, and supports small and medium sized business to improve wellbeing in the workplace.

Mae'r weminar awr, rhad ac am ddim hon, yn darparu: i reolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr:

  • cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol amrywiol i unigolion sy’n treulio rhan sylweddol o’u bywyd yn y gwaith yn eistedd e.e. staff derbynfa, gweithwyr mewn swyddfa, ac ati.
  • gyda syniadau ymarferol ar gyfer annog unigolion i ‘eistedd llai a symud mwy’.

Bydd pawb sy'n mynychu am ddim trwy Eventbrite yn derbyn e-bost yn rhoi manylion y cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer y sesiwn Timau Microsoft hon cyn y weminar.

I gael gwybod sut gallwn ni eich helpu chi neu eich busnes:

Ffoniwch: 01639 684568 Ebost: wtw@wales.nhs.uk

Gwefan: www.wellbeingthroughwork.org.uk

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi yn y Gwaith yn bosib drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Nid oes unrhyw gost i gyflogwyr nac i unigolion ddefnyddio’r rhaglen.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved