£65.27

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Abercych Village Hall & the rivers Cych & Teifi

Penrhiw

Abercych

Boncath

SA37 0EX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

A micro-festival of dance and performance for every body

Building on the success of past Maynard festivals, afon celebrates the river, its confluences, its wider connections and fluid presence in the village of Abercych in the lower Teifi valley.

Located performance, dance, film, wild swimming and workshops provide a platform for contemplation and activity around the ways that our rivers shape lives, bodies and identities. If a river’s movement and its changing states reflect the current world, afon imagines how we might adapt to live by and with these dynamic bodies of water.

A river turns the local global...

Full Programme to be announced soon, we will be trickling through details of artists as they are confirmed...


Gŵyl-ficro dawns a perfformiad i bawb

Yn adeiladu ar lwyddiant gwyliau Maynard yn y gorffennol, mae afon yn dathlu’r afon, ei chydlifiadau, ei chysylltiadau ehangach a’i phresenoldeb llifyddol ym mhentref Abercych a rhan isaf dyffryn Teifi.

Mae perfformio mewn lleoliadau, dawns, ffilm, nofio yn y gwyllt a gweithdai yn darparu llwyfan ar gyfer myfyrio a gweithgaredd mewn perthynas â’r ffordd mae ein hafonydd yn ffurfio bywydau, cyrff a hunaniaethau. Os yw symudiad afon a’i chyflyrau

newidiol yn adlewyrchu’r byd presennol, yna mae afon yn dychmygu sut y gallwn addasu i fyw ger a gyda’r cyrff dynamig hyn o ddŵr.

Mae afon yn troi’r lleol yn fyd-eang...

Y rhaglen lawn i’w chyhoeddi’n fuan, byddwn yn diferu’r manylion ynghylch artistiaid wrth iddynt gael eu cadarnhau...Share with friends

Date and Time

Location

Abercych Village Hall & the rivers Cych & Teifi

Penrhiw

Abercych

Boncath

SA37 0EX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved